Met de vestigingen Hoorn, West-Friesland, Edam/Volendam en Purmerend, is Van Overbeek Makelaars en Taxateurs breed vertegenwoordigd. De specialist heeft een naam hoog te houden in het verkopen, aankopen, verhuren en taxeren van woningen en bedrijfspanden. De schat aan ervaring, het waardevolle netwerk en de fundamentele marktkennis, vormen hierbij de basis. Het is beslist geen sinecure om vijf decennia lang hoog te scoren op de gemiddelde transactieprijs, omloopsnelheid en niet in de laatste plaats, klantvriendelijkheid. Het vijftigjarig jubileum is voor vennoot Paul Moerkamp dan ook het uitgelezen moment om de sleutels tot dit succes nader voor het voetlicht te brengen.

Met het integrale dienstenpakket dat zich enerzijds op de woningmarkt en anderzijds op bedrijfsmatig onroerend goed richt, staat Van Overbeek voor gedegen specialismen. Registertaxateur Tim Jansen en zijn team behartigen de woningmakelaardij. Beëdigd register makelaar/register taxateur en NVM lid Paul Moerkamp en zijn mensen, zijn de gezichten van de bedrijfsmakelaardij. ‘Een sterk onderscheidend vermogen schuilt in het feit dat we meerdere kantoren hebben, verdeeld over de regio’s West-Friesland en Waterland. Hiermee hebben we een sterk draagvlak om de kwaliteit van onze dienstverlening goed door te voeren. Ook de wijze waarop iedereen op zijn eigen expertise focust, is een belangrijke pijler onder onze hoogwaardige diensten. Zelf buig ik mij bijvoorbeeld puur over de bedrijfsmatige tak en dat komt het resultaat absoluut ten goede. Dat is natuurlijk waar het uiteindelijk allemaal om draait’, vertelt Paul Moerkamp op bevlogen wijze. ‘Ik zeg altijd: als makelaar begin je elke dag opnieuw. Als er een transactie heeft plaatsgevonden, moet je direct weer door naar de volgende. Dat betekent dat je altijd scherp aan de wind moet zeilen.’

Vertrouwen

De omgeving waar Van Overbeek opereert, is onlosmakelijk aan dit elan verbonden. Net als het scherpe oog voor de maatschappelijke rol en de regionale functie van de organisatie. ‘Hoe ik het ervaar om zaken te doen in West-Friesland? Er heerst hier een prettig ondernemersklimaat en er is een goede balans tussen welzijn en welvaart. Ik sta er geregeld bij stil dat deze regio alle ingrediënten heeft om aangenaam te kunnen werken. Dat komt naar mijn mening met name door de mentaliteit. Mensen kijken hier vaak eerst de kat uit de boom. Maar als het gevoel eenmaal goed is en je daar een vervolg aan wilt geven, is de West-Friese relatie erg trouw. In deze contreien vallen nog eens afspraken te maken. Dat geeft vertrouwen. Net zoals de instelling: tijd is tijd en afspraak is afspraak. Zeg wat je doet en doe wat je zegt. Dat moet natuurlijk ook in je karakter zitten. Ik ervaar het daarom als een mooi aspect van mijn werk dat ik zaken mag doen met West-Friese ondernemers. Dat ligt mij. Dat heeft ook te maken met de transparante inslag. In het geval dat er onverhoopt iets mis gaat, moet je dat communiceren in plaats van verdoezelen. Dan krijg je des te meer krediet.’

Toonaangevend

In de vijftig jaar dat Van Overbeek toonaangevend is op de Noord-Hollandse vastgoedmarkt, kan de organisatie vanzelfsprekend meepraten over de rooskleurige én stormachtige tijden binnen de branche. Maar zelfs de recessie die het dieptepunt in de periode 2009 – 2013 kende, heeft Van Overbeek goed doorstaan. ‘Terugblikkend op de afgelopen vijftig jaar was dat de meest heftige periode die we als organisatie ooit hebben meegemaakt. Met die kanttekening dat de marktomstandigheden in begin jaren tachtig van de vorige eeuw, ook zeer lastig geweest schijnen te zijn. De huidige problematiek even buiten beschouwing gelaten. Dat we destijds het hoofd goed boven water wisten te houden, wil natuurlijk wel iets zeggen’, reflecteert Paul. ‘De kwesties rondom PFAS en stikstof hebben ook op de bedrijfsmatige markt hun weerslag. Die komt niet per se ten goede aan het sentiment en het vertrouwen van de ondernemer. De huidige coronacrisis is misschien nog ernstiger, hopelijk is deze tijdelijk. De praktijk leert overigens dat het bij ons tot dusverre wel doorloopt. Waarbij wij en onze contactpersonen zich wel aan de gezondheidsspelregels dienen te houden.’  

Laatst gescoorde doelpunt

Paul: ‘Ik denk dat we in alle bescheidenheid mogen stellen dat we toch iets goed doen. Tegelijkertijd zijn we realistisch en staan we met beide benen op de grond. Want de metafoor dat je zo goed bent als je laatst gescoorde doelpunt, geldt ook in onze wereld. Als wij een succes hebben geboekt, staan we daar op de werkvloer gerust even bij stil. Maar we zijn ons er terdege van bewust dat we morgen weer op nul staan en een nieuwe transactie tot stand moeten brengen. Binnen de makelaardij heerst er altijd een bepaalde druk. Het is conjunctureel gezien een gevoelige branche. In andere sectoren is er vaak veel meer sprake van een soort flow.’

Heldere visie

De commerciële drive binnen het team van Van Overbeek is gebaseerd op een heldere visie. Alle makelaars moeten zich manifesteren als ondernemers binnen de onderneming. Paul: ‘Daarbij komt: meten is weten. Daarom maken we ieder teamlid deelgenoot van het resultaat, ofwel de winst-verlies rekening. De kostenstructuur en de zaken die daar mee samenhangen, maken we op deze manier inzichtelijk. Voor iedereen is het dus duidelijk welk prijskaartje er aan zijn functie hangt. Die kostprijs moet uiteraard met een bepaalde omzet worden terugverdiend. Mede dankzij deze mindset weten we een resultaatgerichte en gezonde organisatie te creëren, waarbij hoogwaardige dienstverlening hoog in het vaandel staat. Dat vergt uiteraard wel de nodige discipline van medewerkers die dit voortdurend nastreven.’ Gekwalificeerde vakmensen zijn voor Van Overbeek het grootste kapitaal en gedegen opleiding is daarbij essentieel. ‘Al onze medewerkers beschikken over de nodige bagage. In onze dagelijkse praktijk hebben we immers van doen met andermans geld en de daarmee gemoeide belangen zijn groot. Juridische en bouwkundige kennis en bedrevenheid in financiële aspecten zijn dus onontbeerlijk.’

Makelaarsbloed

Soms leeft de mythe dat makelaardij slechts gaat om het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. ‘Binnen ons vak draait het echter om diepgaande processen die je als makelaar zeer goed in de vingers moet hebben. Je sluit een deal door er procesmatig naartoe te werken. Daarom dien je zowel verbaal als non-verbaal uiterst sterk te kunnen formuleren. Je moet bijna als een advocaat te werk gaan. Het is een absolute kracht als je gesprekken zodanig weet te trechteren, dat er een perfecte overeenkomst uit de bus rolt. Hoewel we vinden dat een eerlijk en duidelijk verhaal vanzelfsprekend zou moeten zijn, bemerken we dat we ons ook onderscheiden met deze waarde. Ook hier spreken onze goed opgeleide krachten. Binnen het Hoornse team is iedereen HBO-plus geschoold. Het is prettig dat er stabiliteit is in de groep. Dat geeft de gelegenheid om de individuele competenties van onze mensen verder te ontwikkelen.’ Zij worden daarbij ook geïnspireerd door de markante grondlegger van het kantoor. ‘Joop van Overbeek houdt hier nog altijd een paar dagen per week kantoor. Niet alleen zijn enorme kennis en know how zijn van onschatbare waarde. Dat geldt net zo zeer voor zijn gevoel voor flair. Gepassioneerd met je vak bezig zijn, hoort namelijk ook in het DNA van een ieder met makelaarsbloed te zitten.’

Gezien het coronavirus neemt Van Overbeek haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. ‘Het is op dit moment het belangrijkste dat we deze crisis samen te boven komen. Daarna zullen we op gepaste wijze aandacht schenken aan ons vijftigjarig jubileum. Natuurlijk samen met onze medewerkers, klanten en opdrachtgevers. Maar hierover later in het jaar meer.’

www.vanoverbeek.nl