REGIO – Eind 2013 had Opmeer, van de zeventien gemeenten in Noord-Holland-Noord, verreweg de laagste werkloosheid. De werkloosheid bedroeg er bijna 4,5 procent, gezien het landelijk gemiddelde van 9,6 procent ligt Opmeer hier aanzienlijk onder.

Dit blijkt uit cijfers van het UWV over het aantal niet-werkende werkzoekenden. Bij die werkloosheidcijfers, komt West-Friesland sowieso redelijk goed naar voren. De hoge arbeidsethos, waar West-Friesland bekend om is, wordt ook door de cijfers bevestigd. Eind 2012 was de gemiddelde werkloosheid 7,3 procent ten opzichte van een landelijk percentage van 9,6. In heel Noord-Holland stond het werkloosheidscijfer op 7,6 procent.

Hoorn
In Hoorn is men druk aan het solliciteren geslagen. Werd er in 2012 nog door 2283 mensen nijver gesolliciteerd, in 2013 is dat aantal gestegen naar 2907. De niet-actieven in verhouding tot de beroepsbevolking wordt zorgelijk: op de honderd mensen die kunnen werken, zitten er nu zo’n negen werkloos thuis. Het aantal vrouwen dat buitenspel staat, is bijna de helft.

Enkhuizen
In Enkhuizen zijn de cijfers florissanter, 6,6 procent van de beroepsbevolking in Enkhuizen staat ingeschreven bij het UWV. Hier is het aantal vrouwen dat werkloos thuiszit 388 van de 740. Aanzienlijk meer dan de helft.

Medemblik
In Medemblik staat de teller inmiddels op 1600. Dit betekent een plus van een kleine veertig procent ten opzichte van de situatie een jaar eerder.

Stede Broec
Datzelfde geldt voor Stede Broec, hier viel een groei te noteren van ruim 49 procent. Deze gemeente telde aan het eind van het jaar 799 mensen met een ww-uitkering. Het aantal vrouwen met een ww-uitkering bedroeg in 2013 377.

Drechterland
In de gemeente Drechterland zijn van de 100 mensen, 95 mensen aan het werk. De gemeente neemt met dit aantal een topvijfklasse in binnen de regio Noord-Holland-Noord. De plus die in 2013 werd genoteerd, bijna 48 procent, was bovengemiddeld.

Koggenland
Ook in Koggenland, geldt een toename. In deze gemeente was een toename van de werkloosheid te zien van ruim 57 procent. Met een relatieve werkloosheid van 5,8 procent komt Koggenland bij de betere in de regio Noord-Holland-Noord uit.

Bron: NHD