REGIO – De Nederlandse agrarische sector blijft ook in 2013 een stabiele groeimotor. Sinds de crisis in 2009 uitbrak, is het de enige commerciële sector die is gegroeid. De positieve uitschieters van vorig jaar, de melkveehouderij en de akkerbouw, blijven ook komend jaar bovengemiddeld goed presteren. Andere sectoren profiteren volgens ING Economisch Bureau van lagere voerkosten en verwachte verbeteringen in consumentenvraag en valutakoers. 

Het groeiperspectief verschilt van sector tot sector. Zo is de neerwaartse trend in de voerprijzen voor de saldi in de intensieve veehouderij gunstiger dan vorig jaar. Ook legpluimveehouders kunnen hierdoor en door een verwacht lager productieaanbod weer uit de rode cijfers komen. Daarnaast blijven voor melkveehouders de hoge melkprijzen gelden, ondanks dat er in de loop van het jaar een neerwaartse prijsdruk wordt verwacht. Akkerbouwers blijven de komende tijd ook nog profiteren van de krappe voorraden en de gunstige prijsstelling. Hoewel de groentesector begin dit seizoen te kampen had met een neerwaartse prijsdruk, is het exportperspectief voor deze sector goed. De marktsituatie voor appels is begin dit jaar beter dan die voor peren, waarvan eerst een recordhoogte aan voorraad verkocht moet worden.