ZWAAG – Ondernemers op het bedrijventerrein Westfrisia kunnen de komende periode last ondervinden van werkzaamheden van PWN. Het waterleidingsbedrijf legt op de Oostergouw, Zevenhuizen, Rijweg en Noorderboekert een nieuw stuk drinkwatertransportleiding en rioolpersleiding aan. Daarnaast wordt een deel van deze transportleidingen vervangen.

PWN start met voorbereidende werkzaamheden, zoals het inrichten van werkterreinen. Daarna worden de zogenaamde werkputten gebouwd. Er worden damwandplanken geplaatst en vervolgens wordt er gestart met het aan- en verleggen van de leidingen.

Verkeersafzetting
Het verkeer kan enige hinder ondervinden van de werkzaamheden. De materialen die nodig zijn voor de werkzaamheden worden via de Westfrisiaweg en de Wogmergouw aan- en afgevoerd. De wegen worden niet afgesloten, maar er wordt wel een verkeersafzetting geplaatst. Voor het plaatsen van de damwandkuipen vindt het nodige hij- en intrilwerkplaats. Ook dit kan enige overlast veroorzaken.

De werkzaamheden starten op 19 mei en worden in juni 2015 afgerond. PWN streeft ernaar om het overlast tot een minimum te beperken.