“Als ik aan het eind van dit jaar opnieuw in een oliebol bijt en terug kan kijken op drie geslaagde projecten, dan is ook mijn jaar geslaagd.” Dit waren de afsluitende woorden van voorzitter Hans Huibers in zijn laatste column van 2019. Ondanks dat het jaar door COVID heel anders is verlopen, zijn er meer dan drie projecten in 2020 toch geslaagd. Een terugblik op 2020.

Gericht op de toekomst

Het afgelopen jaar heeft de WBG laten zien dat zij zich sterk maakt voor het ondernemen en de regio, ook voor de komende jaren. Via het Techniekpact West-Friesland werd op 8 januari het Techlab in Hoorn geopend. Een kans voor veel basis- en voortgezet onderwijsklassen om op een leuke manier kennis te maken met techniek. Een sector met vele mooie bedrijven in de regio en goede arbeidskansen. Ook gericht op de toekomst zijn de inspanningen vanuit de WBG om een goede bereikbaarheid via de Houtribdijk onder de aandacht te houden bij de provincie. Inspreken en aandacht vragen heeft succes, dat blijkt wel uit de toezegging van € 539 miljoen voor betere bereikbaarheid Amsterdam-Hoorn.

Aanjager

Op 9 juni werd de intentieovereenkomst van Omring en Wilgaerde-LeekerweideGroep getekend voor de Zorgacademy, de start van hbo onderwijs in Westfriesland. Een mooi resultaat waarbij de WBG een grote aanjager was en door de beide zorgaanbieders goed werd opgepakt. Binnen 4 maanden waren de eerste 19 cursisten begonnen aan deze nieuwe post-hbo zorgopleiding. Mede door bemiddeling van de WBG kan de start van een IT Academy voor diverse ICT bedrijven in onze regio niet lang meer uitblijven. Diverse handelsbedrijven in onze regio maken gebruik van flexibele arbeidskrachten. Deze verdienen een goede en duurzame huisvesting. Samen met grote inleners (Action, Hessing), uitzendbureaus, de FNV en een makelaar als lokale kennispartij heeft dit geleid tot het plan ‘Please in my backyard’. Dit hebben wij in juni met trots gedeeld met de pers en overhandigd aan Jan Nieuwenburg als voorzitter van het PACT. Een grootschalig plan met goede voorzieningen, beheer en basisadministratie. Deze maand wordt het besproken met de Westfriese raden en kan het hopelijk rekenen op veel steun en een vlot vervolg.

COVID-19

Na een mooi begin met drie fantastische winnaars van de Westfries Ondernemersgala liet een week later zien dat ondernemen mooie en minder mooie kant heeft. Op 21 februari raakte Moso Bamboo en Defrancq door een grote brand op Zevenhuis hun pand kwijt. Meer tegenslagen volgden door de opkomst van het COVID-19 virus en 18 maart de sluiting van de horeca. Ook voor de sectoren evenementen en toerisme begon een uitdagend jaar. Samen met financiële partijen, UWV, Werksaam en gemeenten startte de WBG de Taskforce Katapult. Via de Infodesk werd informatie en steunmaatregelen verzameld en werden signalen van ondernemers opgepakt en besproken met banken en wethouders. Wat kan wel, werd het motto van de livestream ‘Kansen in Coronatijd’. In oktober als blijkt dat de GGD Teststraten de vraag om testen niet aan kunnen, krijgt de WBG tips voor alternatieven en deelt deze via haar nieuwsbrief. Hiermee laat de WBG zien klaar te staan voor haar ondernemers en schouders te zetten onder goede oplossing waar veel ondernemers profijt van hebben. Natuurlijk blijven wij dit doen, ook in 2021. Neem contact met ons op als u een collectief probleem of kans ziet waar de WBG bij kan helpen.

Bijeenkomsten

Helaas geen Koppie Doen in 2020, maar wel met grote groepen veelal digitaal vergaderen. Ook onze jaarafsluiting met de Parelbedrijven ging digitaal. Hierdoor ontbreekt een deel van netwerken en contacten opdoen. Maar laat dat jullie niet weerhouden om elkaar te bellen en te mailen. De coronasneltesten laat zien dat je via ons met een goed idee toch een groot netwerk kunt bereiken. Kijk wat wel kan, ook nu. Met de start van de Zorgacademy, grootse presentatie plan ‘Please in my backyard’ en opstarten Taskforce zijn er toch drie grote projecten gelukt. Dat willen wij in 2021 gaan evenaren, dat durven wij wel hardop uit te spraken. Wij hopen u snel weer in het echt te ontmoeten en tot die tijd goede en gezonde zaken.