Ruim twee op de drie Nederlandse vrouwen durft of wil geen eigen bedrijf beginnen. Daarentegen ziet de helft van de mannen zichzelf wel in de toekomst ondernemen. Dit blijkt uit een onderzoek dat marktonderszoeksbureau GFK heeft gedaan in 24 landen in opdracht van Amway, aldus het Financieele Dagblad.

De angst om te falen is een van de redenen voor vrouwen om af te zien van een eigen zaak. Als het mislukt, heeft dit invloed op hun eigenwaarde. Daarnaast zijn de vrouwen bang voor financiële problemen en de huidige economische situatie. Opvallend is dat weinig vrouwen vrezen hun gezin teleur te stellen, bij mannen is deze zorg groter.

Tom Elfring, Hoogleraar strategisch management aan de Vrij Universiteit te Amsterdam, geeft in een persverklaring aan verrast te zijn door de onderzoeksresultaten. ‘Naar mijn idee is de positie van de Nederlandse vrouw in de samenleving gelijkwaardig aan die van de man. De mate waarin ze willen ondernemen zou daarom zo goed als gelijk moeten zijn aan die van hun mannelijke tegenhangers. Dat is klaarblijkelijk niet het geval.’

Het opdoen van ondernemerschapskennis en het ontwikkelen van zakelijke vaardigheden zou voor 44% van de ondervraagde vrouwen een belangrijke stimulans vormen om toch wel een eigen onderneming te beginnen, aldus de Telegraaf.  Met een mentor of een zakelijk netwerk zou ruim 30% van de vrouwen het wel aandurven om zelfstandig te ondernemen. Daarnaast wil een op de drie vrouwen het gevoel hebben dat ze worden gesteund door vrienden en familie.