Regelmatig is de gemeente opdrachtgever van onderhoud aan wegen en/of winkelstraten of nieuwe infrastructuur. Deze openbare werken zijn niet alleen van belang voor een goed leefklimaat voor inwoners, maar ook voor de economie van ondernemers.

Echter kunnen nabij gevestigde bedrijven overlast ondervinden van deze werkzaamheden. Zo kunnen klanten de winkels niet of moeilijk bereiken en kunnen leveranciers niet bij de deur komen. Voor veel ondernemers kan dit (financiële) schade tot gevolg hebben, wat uiteindelijk zelfs kan leiden tot een faillissement, zo meldt het MKB.

MKB-Nederland wil duidelijk inzicht krijgen in de gevolgen die ondernemers ondervinden als gevolg van openbare werken. Ook wil zij weten hoe gemeenten bij uitvoering al of niet de samenwerking zoeken met het bedrijfsleven ter plaatse.

Heb je ervaringen met openbare werken? Of heb je zelfs (financiële) schade ondervonden? Vul dan hier de enquête in van MKB-Nederland.