In het kader van het Noodpakket banen en economie heeft het kabinet diverse regelingen in het leven geroepen. Waaronder de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Hiermee probeert de overheid ervoor te zorgen dat werkgevers die door de coronacrisis met een grote terugval in omzet worden geconfronteerd, de lonen van hun werknemers kunnen doorbetalen. Tevens wordt op die manier getracht om de werkgelegenheid en het inkomen van mensen in stand te houden en zzp’ers die hun opdrachten zien verdampen, ook iets te geven om op terug te vallen.

De Flitspeiling corona van KVK betreft een continue meting van een aantal specifieke vragen om zicht te krijgen op de impact van de coronacrisis en hoe ondernemers aankijken tegen de steunmaatregelen van Rijksoverheid. De onderzoeksmethode van de Flitspeiling betreft een online vragenlijst van zes items, die het mogelijk maakt om snel vragen te stellen aan een groot aantal ondernemers. Sommige vragen zijn vast en worden continu gemeten. Andere vragen zijn variabel en kunnen wekelijks worden aangepast. Uit de rapportage van een van de Flitspeilingen onder ruim 10.000 ondernemers blijkt dat de Noodsteunregelingen TOGS (Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren) en Tozo door de grootste groep ondernemers als het meest relevant wordt gezien.

Relevante regelingen

In de peiling is gevraagd naar de waardering van de ondernemers voor de verschillende regelingen in het noodpakket voor economie en banen. Met name de zelfstandigen vinden de TOGS en de Tozo de meest relevante regelingen, zo liet ongeveer de helft van de respondenten weten. TOGS wordt met name door respondenten uit het micro-MKB (twee tot en met negen werkzame personen) en door ondernemers uit de horeca en persoonlijke dienstverlening als meest relevant aangemerkt. Bijna vier op de tien ondernemers vinden de mogelijkheid van het uitstel van betalen van belasting relevant en een kwart zegt dat over de regeling NOW. Op regelingen als de verruiming van de BMKB (Borgstelling MKB-kredieten), GO (Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering) en de rentekorting voor kleine ondernemers op microkredieten door Qredits zal naar verwachting een veel kleinere groep ondernemers een beroep doen. Logisch, aangezien deze regelingen meer zijn gericht op specifieke doelgroepen.

Duidelijkheid van de informatie

Uit de peiling blijkt tevens dat er een verdeeld beeld heerst over de duidelijkheid van de informatie van overheidsregelingen. Ongeveer een kwart van de ondernemers vindt de informatie over overheidsregelingen zeer duidelijk, meer dan een derde vindt de informatie zeer onduidelijk en een ander derde deel is neutraal. Uit de toelichtingen van ondernemers blijkt dat de onduidelijkheid veelal samenhangt met veranderende informatie, gebrek aan overzicht en onduidelijkheid over de voorwaarden om in aanmerking te komen (SBI-code). Ondernemers die aangeven de informatie duidelijk te vinden, merken daarbij wel op dat het lang duurt, dat actie nodig is en dat er veel informatie op ondernemers wordt afgevuurd.

Extra tegemoetkoming

Begin december kondigde het kabinet aan dat het steun- en herstelpakket voor banen en economie op delen verder wordt uitgebreid. Ook ziet het af van de geplande versoberingen van de steunmaatregelen. Er komt extra tegemoetkoming voor bedrijven met hoge omzetverliezen, bijvoorbeeld omdat zij door de corona-maatregelen gesloten zijn. Met de versterking is een bedrag van 3,7 miljard euro gemoeid. Dat komt bovenop de 33,7 miljard euro die de steun- en herstelpakketten tot nu toe hebben gekost. De NOW blijft in het eerste kwartaal van 2021 gelijk aan het vierde kwartaal van 2020. De TVL krijgt een nieuw subsidiepercentage. Afhankelijk van het omzetdervingspercentage bedraagt dat tussen de vijftig en zeventig procent. Hierdoor krijgen ondernemingen met de grootste omzetverliezen meer subsidie. Met deze uitbreiding en versterking van het vangnet wil het kabinet zoveel mogelijk voorkomen dat Nederlanders hun baan of bedrijf verliezen, nu het virus langdurig impact heeft op delen van de economie.

Stevige verbetering

‘Het is een stevige verbetering voor ondernemers in alle zwaar getroffen sectoren. Toch zal het lang niet voor elke individuele ondernemer voldoende zijn om zijn of haar bedrijf door de crisis te loodsen.’ Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW in reactie op de extra steunmaatregelen die de ministers Hoekstra, Koolmees en Wiebes hebben aangekondigd. De ondernemersorganisaties zijn hierover weken met het kabinet in gesprek geweest. Het pakket dat er nu ligt is volgens MKB-Nederland en VNO-NCW aanmerkelijk beter dan wat er aanvankelijk op tafel lag en bevat veel van de punten die ze zelf hebben ingebracht. De flink hogere TVL geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober en voor ondernemers met omzetverlies in alle sectoren, dus ongeacht de SBI-code van het bedrijf. Ook gaat de drempel voor omzetverlies niet omhoog, die blijft dertig procent. Goed is wat de ondernemersorganisaties betreft ook dat er een voucherbank komt van 400 miljoen euro voor de reisbranche en dat ondernemers in het eerste kwartaal opnieuw maanden uitstel van betaling kunnen krijgen bij de Belastingdienst.

Vooruit kijken

MKB-Nederland en VNO-NCW wijzen erop dat het pakket voor veel ondernemers in bijvoorbeeld de horeca echter niet voldoende zal zijn. Zij hebben nog altijd geen zicht op opening van hun zaak. ‘Als je geen omzet hebt omdat je van de overheid dicht moet en toch een flink deel van je loonkosten en vaste lasten zelf moet ophoesten, dan houdt het een keer op. Veel ondernemers zijn inmiddels volledig door hun reserves heen.’ Het is nu vooral zaak om vooruit te kijken. ‘Met slimmere maatregelen dan sectoren grofweg sluiten en massaal testen, moet het mogelijk zijn om reizen, evenementen en activiteiten in de horeca weer mogelijk te maken. Ook als de coronacrisis nog niet voorbij is.’

Bron: KVK, MKB-Nederland en VNO-NCW