Schadenberg Groep is actief in grond-, weg- en waterbouw, dakwerken, verticale tuinen, daktuinen, bouw, optimalisatie en onderhoud van drinkwatersystemen en vastgoed. Hiermee heeft de organisatie alles in huis voor de gehele bouwkolom en biedt die alle disciplines voor de totstandkoming van projecten voor overheden, ontwikkelaars, bedrijven en particulieren. Onder het motto ‘De toekomst bouwen we samen’ treden de divisies Infratechniek, Dakwerken, Stedegroen, Bouw, Water & Civiel en Vastgoed, voortaan als één Schadenberg Groep naar buiten.

‘Deze synergie stelt ons in staat om ons nog krachtiger te manifesteren in een wereld waarin ontwikkelingen elkaar razendsnel opvolgen. Ontwikkelingen op het gebied van techniek, circulariteit, energietransities, milieu, veiligheid en wet & regelgeving. Als Schadenberg Groep kunnen we samen nieuwe kansen grijpen in ingewikkelde tijden’, vertelt algemeen directeur Janne van Excel. ‘Bij alles wat we doen en alles dat we maken, is de gebruiker het uitgangspunt. Op die manier creëren wij plekken waar mensen met plezier kunnen wonen, werken, leven en recreëren. Of het nu gaat om grote en complexe projecten of kleinschaligere opdrachten. Dit doen we met respect voor het verleden, maar gericht op de toekomst. Sociaal verbindend, duurzaam en klaar voor de volgende generaties.’

Solide samenwerkingsverbanden

Om dit waar te maken, is samenwerking in de breedste zin van het woord de belangrijkste voorwaarde. Janne van Excel: ‘Vanaf het eerste concept vereist dit goed overleg met opdrachtgevers en samenwerkingspartners. De drive om te verbeteren en te vernieuwen, behoort tot het DNA van Schadenberg Groep. Door open te staan voor de ideeën van anderen, mee te denken en onze mening te delen, ontstaan oplossingen met een hoog kwaliteitsniveau en solide samenwerkingsverbanden. De begrippen “samen” en “loyaliteit” zijn waarden die ik als mens en als ondernemer enorm koester. Ook in onze organisatie zijn die kernwaarden rotsvast verankerd. Reden te meer om met onze divisies Infratechniek, Dakwerken, Stedegroen, Bouw, Water & Civiel en Vastgoed, voortaan als Schadenberg Groep naar buiten te treden.’

Multidisciplinaire projecten

Een samenwerkingsverband dat sterk tot de verbeelding spreekt, is het convenant met gemeente Hoorn. In juli 2019 plaatste burgemeester Nieuwenburg samen met MKB-bedrijven uit regio West-Friesland, een handtekening onder de overeenkomst voor het voorbereiden en uitvoeren van projecten in de grond-, weg- en waterbouw. Schadenberg Infratechniek is één van de trotse convenantpartners voor civiele projecten. Hiermee wordt ingezet op ontwikkeling, kennisdeling en behoud van kennis tussen de diverse partijen. ‘Het convenant sluit naadloos aan op het streven van de complete Schadenberg Groep om nieuwe kansen te grijpen en ons werkgebied te vergroten. Ondanks de moeilijke tijden die er door de invloed van COVID-19 heersen, blikken wij terug op een goed jaar. Ook kijken we positief naar de komende jaren’, zegt operationeel directeur Frank Brandhoff. De werkvoorraad is nog nooit zo groot geweest en onlangs werd de meest omvangrijke opdracht uit de geschiedenis van de organisatie aangenomen. ‘Het betreft een multidisciplinair project van vier jaar waaraan de divisies Water & Civiel, Dakwerken, Bouw, Infratechniek en Stedegroen bijdragen.’ 

Mensen en middelen

Om toekomstbestendige, hoogwaardige diensten en producten te kunnen bieden, is het investeren in moderne middelen en vooruitstrevende technieken cruciaal. Daarom wordt hoog ingezet op onder andere digitalisering. De vakmensen op de werken beschikken bijvoorbeeld over tablets die hen altijd en overal toegang geven tot de meest actuele werktekeningen en andere belangrijke gegevens. ‘Onze mensen vormen echter het grootste kapitaal van de organisatie. Zij zijn de belangrijkste schakel om onze ambities waar te kunnen maken. Daarom stimuleren wij hen om hun individuele competenties en persoonlijke talenten optimaal te ontwikkelen. Dit houdt hen scherp, het houdt hun werk leuk en die combinatie houdt de motor draaiende achter de succesvolle ontwikkeling van Schadenberg Groep. Die tendens is tevens terug te zien in het feit dat er bij verschillende divisies een jonge generatie bedrijfsleiders is aangesteld. Daarnaast zijn wij erkend leerbedrijf en bieden wij toekomstige vakmensen een plek om te leren en te werken.’

FD Gazellen Award

De optelsom van alle ontwikkelingen geeft vertrouwen om de kwaliteit en continuïteit rotsvast te verankeren voor de toekomst. Onlangs ontving Schadenberg Groep hiervoor een mooie aanmoediging. Voor de tweede maal op rij mocht de organisatie een FD Gazellen Award in ontvangst nemen. Deze prestigieuze ondernemersprijs uitgeroepen door Het Financieele Dagblad, werd dit jaar uitgereikt aan de 772 snelst groeiende bedrijven van Nederland. Bedrijven kwalificeren zich door drie jaar op rij een duidelijke omzetgroei te laten zien en het laatste jaar winstgevend af te sluiten. Ook zijn personeelsgroei en winstmarge van belang. De award werd eind november tijdens een digitale uitreiking in ontvangst genomen. Frank Brandhoff: ‘We zijn enorm verheugd dat Schadenberg Groep opnieuw tot de FD Gazellen behoort! Natuurlijk zijn we trots op de omzetgroei. Maar we zijn nog veel trotser op de groei die onze organisatie doormaakt. Samenwerking in de breedste zin van het woord is een belangrijke voorwaarde om dit waar te kunnen maken.’

Toegevoegde waarde

Tevens wijst hij op het belang van duurzame relaties. ‘We streven naar meer toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers. Wij willen ook niet concurreren op prijs, maar concurreren op kwaliteit. Juist doordat we deze ontwikkeling hebben ingezet, zijn we minder afhankelijk van de markt. Diverse van onze divisies werken bijvoorbeeld niet alleen aan nieuwbouwprojecten, maar voeren ook onderhoudswerkzaamheden uit op basis van meerjarige contracten. Omdat we als Schadenberg Groep optreden, zijn we daadwerkelijk in staat om waarde toe te voegen. We hebben voor de volle honderd procent vertrouwen in een goede toekomst. Het winnen van de FD Gazellen Award is hiervan een mooie bevestiging.’

www.schadenberg.nl