De redactie van Westfriese Zaken zet in de rubriek: ’5 vragen aan…’ regelmatig ondernemers in de spotlight door ze vijf interessante en prikkelende vragen voor te leggen. Deze keer is het de beurt aan Henk Wokke, strategisch procesbegeleider. In 2006 begon Henk zijn eigen bedrijf: Henk Wokke organisatie advies. Henk helpt ondernemers en bedrijven bij het vormgeven of actualiseren van een strategie of business model, zodat zij hun gestelde doelen en gewenste resultaten daadwerkelijk bereiken. Mede dankzij zijn brede ervaring met uiteenlopende organisaties heeft Henk veel kennis in huis. 

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in het vak?
Dat is een boeiende vraag. Om met het laatste woord te beginnen. De oorsprong van het vak ‘strateeg’ komt van het Griekse woord strategos. Het is iemand die aangeeft welke strategie (te volgen koers, gebaseerd op missie en visie) leidt tot het gewenste doel, rekening houdend met relevante omstandigheden en toekomst. Veel meer van deze tijd is het vak ‘procesbegeleider’. Een procesbegeleider is iemand die een stimulerende, faciliterende en sturende rol heeft bij het begeleiden van groepen. Groepen met ieder een eigen dynamiek, die je moet kunnen doorzien zodat je het in kan zetten of aan kan passen. Cruijff zei daarover “Je gaat het pas zien als je het door hebt.” Mijn vak ‘strategisch procesbegeleider’ heeft beide in zich, en gaat over werken met slimme mensen aan de toekomst van organisaties. Ik zie het vak ook als een combinatie van allerlei andere vakken. Denk aan ‘organisatieadviseur’, ‘commissaris’, ‘trainer’, ‘manager’, ‘bestuurder’, en ‘onderzoeker’. Allemaal vakken op zich, en ik heb ze allemaal mogen ervaren of vervul ze nog steeds. De ontwikkeling is dat jezelf op bovengenoemde gebieden blijft ontwikkelen, zodat je ontwikkelingsimpulsen kan geven aan organisaties en de mensen die daar werken. Zodat ze op een voor hen goede manier om gaan met veranderingen en kansen. Leuk en uitdagend van deze tijd is ook dat er versneld nieuwe businessmodellen en samenwerkingsverbanden ontstaan. Om dat kwalitatief goed te doen is vakmensschap nodig. Het is goed om te zien dat dat ook steeds meer gevraagd en afgedwongen wordt.

Wilde je altijd al ondernemer worden ?
Nee, in eerste instantie niet. Wel was ik zeer ondernemend en werkte in vele ondernemingen en met vele ondernemers. Voor mij was en is het bezig zijn met en ontwikkelen van mijn vak leuker en belangrijker. Het zijn van ondernemer is voor mij nu de manier om mijn vak echt uit te oefenen. Ik werk onafhankelijk en puur gericht op de kwaliteit voor organisaties. Ik kan nu ook samenwerken met wie voor de klant waarde toevoegt en met wie ik wil. En ik kan meer mijn eigen richting bepalen. Ik vind ondernemer zijn daarom wel steeds leuker, al ervaar ik ook de minder leuke kanten zoals ICT, administratie etc.

Als je het over mocht doen dan…..?
Zou ik waarschijnlijk ook uitkomen waar ik nu ben. En eigenlijk zat het er altijd al in. Juist door al mijn vorige werkzaamheden (noem het carrières) kan ik vraagstukken en mensen vanuit verschillende rollen en perspectieven benaderen. Ook heb ik een avontuurlijke inslag, ik heb bijvoorbeeld gewerkt in diverse landen, ook in Afrika, Zuid-Amerika en Azië. Ik begrijp en voel wat organisaties en mensen meemaken als ze met hun toekomst bezig zijn en met veranderingen te maken hebben. Ook de combinatie van gelijktijdig werken en studeren heeft mij veel gebracht. Gelukkig heb ik altijd tijd vrij kunnen maken voor mijn gezin, hobby’s en sporten. In het verleden ging ik wel makkelijker in op aangeboden banen/opdrachten/kansen. Dat leverde ook veel op. Nu stuur ik zelf meer wat ik leuk en belangrijk vind en zoek dat op. Minder makkelijk, echter, nu het lukt een super gevoel! Belangrijk is dus om een goede afweging tussen aangeboden kansen en zelf gecreëerde kansen te maken.

Wat is tot nu toe het hoogtepunt geweest in je carrière?
Ik heb zoveel leuke, interessante en spannende ervaringen gehad. Een leuke: een strategietraject bij een Vietnamese bank, waar onder de middag iedereen op de werkplek een tukje doet. Een interessante: een financiële due diligence bij een grote Nederlandse vliegtuigbouwer. Een spannende: werken op de laptop, maar dan in de auto met 180 km over binnenwegen met kuilen. In Bulgarije kon dat met twee ervaren chauffeurs voorin. En vooral het begeleiden van managementteams, met strategie en teamontwikkelingsvraagstukken. Bijvoorbeeld tijdens zeiltochten op het IJsselmeer. Als het gaat over hoogtepunten dan komen eigenlijk vooral de ervaringen en complimenten van mijn klanten daar echt voor in aanmerking.

Wat zijn je ambities ?
Toevoegen van nieuwe en mooie ervaringen. Ik heb lang buiten de regio gewerkt en vind het werken binnen de eigen regio steeds leuker en zinniger. Daarnaast heb ik vele opleidingen mogen geven, -prachtig- mensen echt iets geven. Die wil ik nu zelf direct aanbieden, vooral ook in West-Friesland. Denk bijvoorbeeld aan masterclasses strategische ondernemersvraagstukken of een leergang strategie, ontwikkelen en samenwerken, en trainingen van teams. En gelijktijdig daarmee een vernieuwend business model neer te zetten, opleiden kan namelijk veel beter en een stuk goedkoper.