Je eigen interne verzuim- en personeelsadviseur, maar dan op afstand. Zo omschrijft Linne van Straten de werkwijze van haar bedrijf, het Arboadviescentrum – experts in HRM, Arbo & Re-integratie. Kleine en middelgrote bedrijven zonder een eigen personeelsadviseur/verzuimmanager kunnen hier tegen een betaalbaar tarief altijd over de broodnodige HRM, Arbo en re-integratie kennis beschikken.

Zit een verzuimprotocol goed in elkaar? Kloppen alle details in de arbeidsovereenkomst met een nieuwe werknemer? Heb je de afspraken met je verzuimverzekeraar en arbodienst goed vastgelegd? Hoe ga je als werkgever om met de nieuwe wetgeving rondom privacy? Het zijn zomaar wat vragen die Linne van Straten en haar collega’s dagelijks krijgen én graag beantwoorden. Twee jaar geleden richtte de arbeids- en organisatiepsychologe haar eigen bedrijf op, Lynne HRM, Arbo & Re-integratie, om recent de bedrijfsnaam te veranderen in het Arboadviescentrum – experts in HRM Arbo & Re-integratie. Het dekt niet alleen beter de lading, het doet ook recht aan de bijna onstuimige groei die het bedrijf sinds 2016 doormaakte. ‘Er is een grote behoefte aan onze diensten’, merkt van Straten op.

Arbo advies

Zij werkte 8 jaar lang als arbeid- en organisatiepsychologe in haar eigen arbodienst waar zij samen met 15 medewerkers verantwoordelijk was voor het oplossen van nagenoeg alle verzuim technische vraagstukken binnen MKB bedrijven en organisaties. Zij schoof aan bij strategische onderhandelingen, bestudeerde de verzuimdossiers op haken en ogen en onderhandelde vanuit de werkgeverszijde mee met bezwaar en beroepszaken bij het UWV. Als de arbodienst wordt verkocht aan een onbetrouwbare partner en zij hierdoor haar bedrijf verliest besluit ze tijdelijk te gaan werken als directeur bij een grote verzekeringsmaatschappij. Binnen deze verzekeringsmaatschappij was zij verantwoordelijk voor het opzetten van re-integratiebureau ‘De Nieuwe Werkgever’. Na bijna drie jaar werkzaam in loondienst krijgt ze de kans om het bedrijf over te nemen van de verzekeraar en dat leidt tot de oprichting eind 2016 van Lynne HRM, Arbo & Re-integratie. Hiermee wil zij zich richten op onder andere kleinere en middelgrote ondernemers die vaak dezelfde HRM, Arbo en re-integratie vraagstukken krijgen als hun grote collega’s, maar er geen eigen adviseur op (kunnen) nahouden. Die moeten ze inhuren of ze gaan het zelf proberen op te lossen wat vaak gepaard gaat met hoge kosten.

Maatwerk

Al vrijwel meteen na de start komen diverse arbodiensten en verzekeraars naar haar toe. Voor het samenwerkingsverband van – op dit moment – 22 kleinere en middelgrote arbodiensten en verzekeraars met in totaal 480.000 werknemers verzorgt zij re-integratietrajecten voor langdurig zieke werknemers. ‘Ze vormen het sluitstuk van een langdurig verzuimdossier en hierin kunnen we vaak nog wel het een en ander repareren zodat het dossier compleet is voordat het UWV er met een vergrootglas naar gaat kijken’, geeft van Straten aan. ‘Het is in zo’n geval het voordeel dat ik de taal van werkgever, werknemer en wetgever goed begrijp’. In het algemeen is het Arboadviescentrum gespecialiseerd in personeelsvraagstukken, verzuimbegeleiding en re-integratietrajecten 2de spoor voor kleine en middelgrote ondernemers.

Abonnement

Van Straten beoogt vooral het wegnemen van de drempel om een dure adviseur in te schakelen. ‘Kleine en middelgrote ondernemers hebben niet altijd de beschikking over een groot budget. Ik merkte al heel snel dat er gewoon behoefte is aan een adviseur die de taal van de ondernemer spreekt. Waar geen behoefte aan was, was het betalen van de enorme tarieven die daar doorgaans bij horen. Ik bedacht daarom een andere methode. Wij bieden een verzuim adviesabonnement aan voor verzuim- en casemanagement van € 69,- per medewerker per jaar. Wie bij ons een abonnement heeft kan onbeperkt bellen, mailen of appen met korte vragen en wij verzorgen het verzuimdossier van de arbeidsongeschikte werknemer van dag 1 tot en met week 104. De werkgever blijft gewoon bij zijn eigen arbodienst (en verzuimverzekeraar) aangesloten, maar kan dan af met een Arbo contract op basis van verrichtingen. Zo verdienen wij ons vaak weer volledig terug.

Werkgevers kunnen ook een personeel adviesabonnement afspreken tegen een scherp tarief van € 102,- per uur. Bij dit abonnement kan er ook onbeperkt gebeld, gemaild en geappt worden met korte vragen en ons binnen de afgesproken uren voor personeelsdossiers (ook in het geval van een verzuimdossier) inschakelen. De drempel om een expert te bellen, wordt daardoor veel lager en kunnen wij samen met de ondernemer proberen om problemen en hoge kosten te voorkomen, omdat wij vanaf het eerste moment betrokken zijn. Wij zijn de interne verzuim- en personeelsadviseur op afstand.

De drempel om het Arboadviescentrum te bellen voor personeel- en verzuimadvies is hierdoor laag, weet zij inmiddels. ‘We worden heel vaak gevraagd om naar een specifiek dossier te kijken. Ondernemers die geen abonnement willen, betalen in 2018 een uurtarief van € 153 exclusief btw. Op zich is dit al een zeer concurrerend tarief.’ Van Straten zegt dat voorafgaand aan iedere opdracht zo goed als mogelijk een inschatting wordt gemaakt van de kosten. ‘Dat doen wij aan de hand van een gratis intakegesprek van 30 minuten. Natuurlijk is het moeilijk met zekerheid te zeggen wat de kosten zouden kunnen worden en kunnen er afwijkingen optreden. Maar daar worden onze klanten altijd vooraf en tijdig over geïnformeerd.’ Voor sommige opdrachten is ook een vaste prijs af te spreken. ‘Op basis van de wensen van de ondernemer en de specifieke kenmerken van de opdracht bespreken wij vooraf de fixed price, zodat de klant volledige zekerheid heeft over de kosten. Zo werken wij op dit moment met veel ondernemers met vragen rondom de AVG en het verzuimprotocol. En hebben wij meer tijd nodig dan verwacht? Dan is dat ons risico’, zegt van Straten lachend.

www.arboadviescentrum.com

Bron: Westfriese Zaken