Op 7 maart 2017 werd in de Eerste Kamer de wet ‘Uitfasering pensioen in eigen beheer’ aangenomen. Met deze wet, die vanaf 1 april van kracht is, komt voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) een eind aan de mogelijkheid om pensioen in eigen beheer op te bouwen. Rabobank West-Friesland denkt graag met u mee over een andere invulling van uw inkomen voor later.

‘De aanleiding voor de wetswijziging was de complexiteit en de onduidelijkheid van de huidige regeling’, vertelt Carina Mol, accountmanager Private Banking bij Rabobank West-Friesland. ‘De uitvoering van het pensioen in eigen beheer blijkt voor veel BV’s niet haalbaar. Er is vaak een groot verschil tussen de fiscale en commerciële waarde op de balans, waardoor de DGA geen dividend kan uitkeren. BV’s beschikken vaak ook niet over voldoende financiële middelen om het pensioen daadwerkelijk uit te keren. Daarnaast leiden de complexe pensioenberekeningen tot hoge administratieve kosten voor zowel de DGA als de belastingdienst.’

Afkopen, omzetten of voortzetten
De wet ‘Uitfasering pensioen in eigen beheer’ biedt DGA’s verschillende keuzes voor wat betreft het reeds opgebouwde pensioen. Welke keuze de juiste is, hangt sterk af van uw persoonlijke situatie. Zo kunt u de fiscale waarde van het pensioen afkopen met een belastingkorting, op voorwaarde dat dit plaatsvindt in 2017, 2018 of 2019. Het kapitaal wordt daarna in beginsel in box 3 belast als privévermogen. Een andere mogelijkheid is om het pensioengeld om te zetten in een oudedagsverplichting. Hierbij blijft het geld in de B.V. De pensioentoezegging wordt als het ware omgezet in een spaarpot, die jaarlijks verhoogd wordt met de marktrente. Uiterlijk vanaf het bereiken van de AOW-leeftijd wordt de spaarpot in 20 jaar uitgekeerd. ‘Overigens hoeft de DGA niet te kiezen voor afkoop of omzetting van het pensioen in eigen beheer’, zegt Carina Mol. ‘Het is ook mogelijk om het pensioen te laten voortbestaan. De opgebouwde pensioenaanspraken worden dan ‘bevroren’ per 31 december 2016, verdere pensioenopbouw is niet meer mogelijk. Het verschil tussen de commerciële en fiscale waarde blijft bestaan. De DGA mag pas dividend uitkeren als de BV voldoende middelen heeft om het toegezegde pensioen na te komen.’ In geval van afkopen of omzetten naar oudedagsvoorziening kunt u de pensioenreservering geruisloos fiscaal ‘afstempelen’ van commerciële naar fiscale waarde. ‘Dit kan betekenen dat het bedrijf ook weer makkelijker dividend kan uitkeren, dat is afhankelijk van de specifieke situatie. Kiest een DGA voor afkopen of omzetten van het pensioen, dan moet de partner en/of ex-partner daarmee schriftelijk instemmen. Bij deze twee varianten komt het partnerpensioen namelijk te vervallen. Verder is het goed om te weten dat het nabestaandenpensioen bij overlijden mogelijk niet meer geregeld is.’

Financieel Plan
Welke keuze u voor 1 juli a.s. ook maakt over uw pensioen in eigen beheer, het pensioeninkomen zal lager uitvallen dan u had beoogd. Rabobank West-Friesland adviseert DGA’s om nauw te overleggen met hun accountant of fiscalist bij het nemen van een beslissing. Wanneer u uw keuze heeft gemaakt, dan adviseert een van de accountmanagers Private Banking u graag over de invulling van uw toekomstige pensioen. Zodat u, wanneer het zover is, comfortabel verder kunt leven. U kunt ook al vóór het keuzemoment een afspraak maken met één van de accountmanagers Private Banking. Carina Mol: ‘Wij denken mee met de DGA en zijn accountant of fiscalist. Samen kijken we naar de financiële situatie in de BV, naar eventuele verzekeringen ten behoeve van het ouderdomspensioen en naar de gevolgen voor de (ex-) partner. We kijken ook naar de privé situatie, want hoeveel inkomen heeft de DGA bij het bereiken van de AOW-leeftijd nodig om zijn of haar dromen te realiseren? In een uitgebreid financieel plan werken we alle financiële opties uit. Zo geven we de DGA inzicht in de financiële situatie nu en straks. Om het gewenste inkomensdoel te bereiken biedt Rabobank aantrekkelijke financiële oplossingen, zoals banksparen of een combinatie van sparen en beleggen. Wij helpen onze klanten graag bij het maken van de juiste keuzes voor een zorgeloos pensioen.’

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met het team Private Banking van Rabobank West-Friesland via telefoonnummer 0228 566 250 of mail naar privatebanking.wf@rabobank.nl