Vanuit de zeven Westfriese gemeenten wordt hard gewerkt aan de toekomst van onze regio. Een regio, pal bij de Randstad, die zeer aantrekkelijk is en oneindig veel mogelijkheden biedt. Ook jongeren zijn een belangrijk onderdeel van deze toekomst. Op 10 april vindt een bijeenkomst plaats in het kader van de regionale samenwerking in Westfriesland en Noord-Holland Noord en wordt een project om jong talent in de regio te houden gelanceerd.

Westfriese Zaken ging in gesprek met Ben Tap (wethouder in Hoorn), Harry Nederpelt (wethouder in Medemblik), Thijs Pennink (Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord) en Hans Huibers (voorzitter Westfriese Bedrijvengroep) over de regionale samenwerking, hoe jong talent in de regio te houden en de regionale economische agenda.

WerkBij Westfriesland
Enige tijd geleden hebben de 7 Westfriese gemeenten samen een regionale agenda opgesteld, vol met actiepunten om de regio Westfriesland nóg mooier en beter te maken. Westfriesland is een prachtige regio om te werken, wonen en recreëren. En dat pal bij de Randstad. Er zijn talloze inspirerende bedrijven – en dus banen – in de regio. Helaas zijn veel jongeren niet op de hoogte van deze uitdagende mogelijkheden en trekken zij tijdens hun studie naar de grotere steden en keert een deel niet terug. Ben Tap: ‘Jongeren denken dat er een schaarste is aan banen, ondernemers ondervinden een schaarste aan jong talent. Aan ons de uitdaging om deze partijen bij elkaar te brengen en te zorgen dat ons talent in de regio blijft. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan een concreet plan en op 10 april wordt WerkBij Westfriesland gelanceerd. Dit project heeft als doel jongeren van 16 tot 23 jaar te interesseren om te werken en leren in de regio en te voorkomen dat deze de regio verlaten. Het Hoornse bedrijf Social Blue heeft ons geholpen met het bouwen van een platform waarmee ondernemers jongeren kunnen bereiken. Via een speciale Facebookpagina laten we jongeren kennis maken met de inspirerende bedrijven die Westfriesland kent!’

Bredere context
Hans Huibers is enthousiast over WerkBij Westfriesland en trekt het behouden van jong talent in de regio nog in de bredere context. ‘Het gaat niet alleen om het onder de aandacht brengen van de aanwezige banen, we moeten ook nóg meer inspirerend aanbod gaan creëren op het gebied van onderwijs. Scholen als AOC Clusius en ROC Horizon zijn druk met het generen van lesaanbod wat inspeelt op de regionale behoeften van zowel de studenten als gevestigde werkgevers. Naar mijn mening zouden zij ook moeten gaan optrekken met Hogeschool Inholland om samen een adequaat aanbod op hboniveau aan te kunnen bieden in de regio. Ook de infrastructuur moet verder worden verbeterd, zodat Westfriesland beter bereikbaar wordt voor jongeren uit de Randstad en vice versa. Wat mij betreft mag de Noord/Zuidlijn van Amsterdam door worden getrokken naar Hoorn en de N23 uiteindelijk de A23 worden. En dan komen uiteraard ook nog huisvesting en recreatie om de hoek kijken. Westfriesland ligt pal bij de Randstad en daar moeten we van profiteren. Het is een prachtige regio met eindeloze mogelijkheden die we met elkaar moeten benutten zodat we Westfriesland op de kaart kunnen zetten! Als overheden, onderwijs en het bedrijfsleven met elkaar in gesprek gaan, kunnen we een fantastisch aanbod creëren.’

Samenwerking
Het project WerkBij Westfriesland is een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen overheden, onderwijs en het bedrijfsleven. De 7 Westfriese gemeente zijn gestart met het project en hebben nauw samengewerkt met onder andere ROC Horizon, AOC Clusius en de Koninklijke Metaalunie. Ben Tap en Harry Nederpelt zijn met diverse ondernemers in gesprek gegaan over de behoeftes. In de pilotfase van het project zijn al van zo´n tien bedrijven indrukwekkende filmpjes gemaakt.

Wees erbij op 10 april
Op 10 april wordt het project WerkBij Westfriesland gepresenteerd en verder toegelicht. Maar dat is nog niet alles wat u staat te wachten op 10 april. Thijs Pennink van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord zal meer vertellen over de kansen en mogelijkheden die er liggen voor de regio. WBG voorzitter Hans Huibers maakt graag van de gelegenheid gebruik om kennis met u te maken en u te inspireren hoe Westfriesland kan profiteren van de metropoolregio. U komt toch ook? Datum: 10 april. Tijdstip: inloop 16.30, aanvang programma 17.00 uur, einde programma 19.00 uur. Locatie: Schouten Techniek, Marowijne 47 te Zwaag. Aanmelden via: info@regiowestfriesland.nl