Innovatie, duurzaam bouwen en samenwerken zijn de drie sleutelwoorden voor het installatiebedrijf Schouten Techniek. Het bedrijf volgt de innovaties op de voet, zij is koploper op het gebied van duurzaamheid en door partnerschappen komen kennis en kunde samen. Westfriese Zaken sprak met algemeen directeur Coos Schouten over de ontwikkelingen.

De vraag naar nieuwe en kleine woningen groeit. Zeker in grote steden, voor bijvoorbeeld studenten, nieuwkomers, maar ook voor tijdelijke woningen bij renovaties. ‘De bouw is de crisis wel te boven. Er zijn genoeg orders. We zitten inmiddels op hetzelfde niveau als voor de crisis en qua omzet zitten we ruim daarboven. Er is een enorme markt‘, zegt Schouten. Die markt wil Schouten het liefst aanvliegen met partners. ‘We hebben veel werk wat we kunnen uitbesteden en door samenwerking kunnen we elkaar versterken‘, aldus Schouten. De drie Westfriese bedrijven Schouten Techniek, Ursem Modulaire Bouwsystemen en Heddes Bouw & Ontwikkeling vormen het toonbeeld van een intens partnerschap. Noodgedwongen moest Schouten door de crisis de handen ineenslaan met het familiebedrijf Ursem Bouwgroep in 2012. Het installatiebedrijf zag daarentegen veel kansen, zoals het voortzetten van het modulair bouwen, ook wel het nieuwe bouwen genoemd.

Nieuwe bouwen

‘Ursem is het summum voor het nieuwe bouwen. Door het bedrijf over te nemen, is de kennis bewaard gebleven‘, zegt Schouten. De firma ontwikkelde jaren geleden een productiemethode voor modulaire bouwsystemen en bouwde daarmee een toonaan- gevende positie in de markt op. Duurzaam vervaardigde modules kunnen afhankelijk van veranderende wensen van de klant geheel of gedeeltelijk gedemonteerd en hergebruikt worden. Van complete woonmodules voor hoogbouw tot badkamers. ‘De woningen zijn vergelijkbaar met tiny houses, hoewel dat idee meer voor particulieren is bedoeld‘, aldus Schouten. ‘Wij bouwen op grote schaal.‘

Efficiënt

Het bouwen van modules op locaties is veel efficiënter en duurzamer. Onder meer door minder transportbewegingen en minder afval, waardoor de CO2-uitstoot wordt teruggebracht. Daarnaast is het materiaal cyclisch, waardoor dit terug de keten
in kan. ‘Modulair bouwen levert een positieve bijdrage aan het integrale BREEAM keurmerk, dat aantoont dat een modulair project daadwerkelijk een duurzaam project is. Het mes snijdt aan meerdere kanten‘, kopt Schouten in.

Duurzaam

Schouten Techniek onderscheidt zich door in te zetten op verduurzaming, maar ook door te investeren in innovatieve ontwikkeling en te komen met oplossingen. De organisatie helpt klanten bijvoor- beeld aan energiebesparende installaties. ‘Schouten haalt overal energie vandaan. Wat is mooier om je woning te koelen en het kost niet zoveel geld‘, zegt de algemeen directeur. Het installatiebedrijf levert onder meer bodemenergiesystemen met warmtepomptechniek om ruimtes te koelen of te warmen, maar ook haalt zij energie uit lucht of oppervlaktewater. Daarnaast maakt Schouten Techniek binnen de eigen bedrijfsvoering milieubewuste keuzes. Schouten zegt: ‘Duurzaamheid staat hoog op de agenda. Ook bij de overheid, want de regelgeving voor nieuwbouw wordt steeds aangescherpt.‘

Het doel van Schouten is bescheiden groei voort te zetten. ‘We zijn een gezond bedrijf dat langzaam uitbreidt. Onze portefeuille is zeer goed gevuld, maar in die van Ursem kan nog wel wat bij.‘ Schouten ziet graag nieuwe partnerschappen ontstaan in de toekomst. ‘Op dit moment wordt een noemens- waardig deel van de omzet samen met andere installatiebedrijven gerealiseerd. Dit onderdeel breiden we uit.‘ Ook het eigen personeelsbestand groeit en is op het niveau van voor de crisis, maar Schouten zoekt verder naar gemotiveerd en kundig personeel dat de ontwikkelingen wil steunen.

Bron: Westfriese Zaken