Heeft u een subsidie nodig om uw strategische, financiële en innovatieve ambities te realiseren? Dan kunt u niet om de specialistische kennis en ervaring van Hezelburcht heen. Al ruim twintig jaar biedt Hezelburcht optimale subsidieondersteuning aan bedrijven, overheden en kennisinstellingen De perfecte manier om alle doelstellingen voor een duurzame onderneming te realiseren.

Hezelburcht heeft dankzij twintig jaar ervaring veel subsidie technische en inhoudelijke kennis van de diverse regelingen die er zijn in Nederland. Dat stelt ze in staat om aanvragen op te stellen met de grootste kans op succes. Alle adviseurs spreken de taal van de klant omdat zij afkomstig zijn uit die betreffende sector. Inmiddels zijn er ruim 70 professionals werkzaam bij Hezelburcht. Jeroen van den Hoorn werkt als consultant bij Hezelburcht in Amsterdam en is gespecialiseerd in de thema’s duurzaamheid, energie en milieu. Jeroen: ‘Het potentieel in West Friesland is aanzienlijk. In de regio zijn veel tuinbouwbedrijven en veredelaars actief die als voordeel hebben dat ze vaak een groot dak beschikbaar hebben waarop een zon-pv installatie kan worden gerealiseerd. Als een onderneming minimaal een grootverbruik aansluiting heeft van groter dan 3x80A, dan komt deze in aanmerking voor een interessante stimuleringsregeling: de SDE+.’

Zonnepanelen

Overweegt u om te investeren in zonnepanelen en wilt u weten of dit rendabel is? Dan kunt u eigenlijk niet om de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) heen. De subsidie vergoedt het verschil tussen de relatief lage kostprijs van grijze energie en de relatief hoge kostprijs van groene energie. Terwijl de overheid een eindsprint inzet om haar klimaatdoelstelling voor 2020 en 2023 te behalen, blijft de kostprijs van zonnepanelen zakken. Dit creëert een situatie waarin u de energie die u onder uw dak verbruikt, steeds rendabeler op uw dak kunt opwekken. De SDE+ regeling maakt het mogelijk om de terugverdientijd van een zon-pv installatie te verlagen van 11 tot 13 jaar naar 5 tot 8 jaar, met een gemiddeld rendement op de investering van 13%. Hoeveel subsidie u precies kunt krijgen is afhankelijk van de technologie en de hoeveelheid energie die u gaat produceren. De SDE+ kenmerkt zich door een gefaseerde openstelling. De vergoeding neemt per fase toe, maar hierdoor bestaat ook de kans dat het budget wordt overvraagd. Een goede indienstrategie is dan ook belangrijk voor een succesvolle aanvraag.

Energielabel C voor kantoren

In de klimaatdoelstellingen van de overheid is tevens opgenomen dat per 2023 alle kantoren minimaal een energielabel C moeten bezitten. Dus bezit u een kantoorgebouw groter dan 100m2, en heeft uw pand een energielabel D of slechter, dan wordt het tijd om over verandering na te denken. De kans is groot dat dit ook voor u geldt, schrik niet, ongeveer 80% van alle kantoorpanden voldoet op het moment nog niet aan de gestelde eis. Om hier verandering in te brengen stimuleert de overheid ondernemingen in het advies en het investeringstraject voor een labelsprong. Voor ondernemers die willen investeren in energiebesparende technieken en duurzame energie in hun bedrijf, levert de Energie Investeringsaftrek (EIA) een fiscaal voordeel op.

Energie investeringsaftrek

Hoe werkt de Energie Investeringsaftrek? Door een investeringsaftrek op uw balans te activeren verlaagt u de winst en hoeft u minder VPB af te dragen. 55% van alle investerende maatregelen die ervoor zorgen dat uw object opgewaardeerd wordt naar minimaal label C, komen hiervoor in aanmerking. Om inzichtelijk te maken welke maatregelen er doorgevoerd moeten worden voor een labelsprong bestaat er een maatwerkadvies, in volksmond ook wel de Energie Prestatie Advies Utiliteitsgebouwen (EPA-U) genoemd. In het EPA-U maakt de adviseur de maatregelen voor een labelsprong inzichtelijk. Het is goed om daarbij ook de opties voor label A te verkennen. Vaak leidt dit tot een kleine meer-investering voor een bijna energie neutraal gebouw. En zo bent u direct klaar voor de toekomst want het is te verwachten dat label A verplicht wordt voor kantoren in 2030. Bent u benieuwd naar de stimuleringsregeling? Laat u dan informeren over de mogelijkheden voor een labelupgrade.

Bron: Westfriese Zaken