REGIO – Vandaag maakte het FD bekend dat overheden de Wet Markt en Overheid weten te omzeilen. Er wordt handig gebruik gemaakt van een uitzondering in de wet om beneden kostprijs te blijven concurreren met particuliere bedrijven. Werkgeversinstanties VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dit ‘onverteerbaar’. Zij wijzen ondernemers erop dat zij binnen zes weken bezwaar kunnen maken, als blijkt dat hun gemeente economische activiteiten onderneemt en deze ten onrechte toeschrijft aan het algemeen belang. 

De Wet Markt en Overheid, die op 1 juli 2014 van kracht werd na een overgangstermijn van twee jaar, moet ervoor zorgen dat overheden en ondernemers op gelijke voet staan. Overheden moeten daarom als zij de markt opgaan de kostprijs doorberekenen aan afnemers, tenzij ze een activiteit toeschrijven aan het algemeen belang. Gemeenten blijken ruimhartig gebruik te maken van het predicaat algemeen belang om te blijven doen wat ze deden. Ook provincies doen dit.

Medemblik
Volgens een onderzoek van PricewaterhouseCoopers hebben commerciële jachthavens zwaar te lijden onder oneigenlijke concurrentie van gemeenten, verenigingen en stichtingen.In het artikel in het FD is Fred Redeker, oprichter en directeur van De Jachthaven, aan het woord. Ook zijn havens hebben last van de oneigenlijke concurrentie. In Medemblik kunnen passanten voor € 2,- per meter boot een nacht afmeren in zijn haven. De gemeente brengt € 1,75 in rekening. ‘Dat is het absolute minimum om de kostprijs terug te verdienen’, aldus de ondernemer. Dat gemeente watersportverenigingen en ligplaatsen in de buurt van winkels subsidiëren snapt Redeker. Maar dat vaste ligplaatsen voor boten worden gesponsord, wil er bij hem niet in. ‘Waarom zou je vaste ligplaatsen sponsoren? Dat dient geen algemeen belang.’

Hoorn
In de gemeente Hoorn dient de exploitatie van de binnen- en buitenhaven, inclusief de haven winkel, ook het algemene belang. Maar ook het aanbieden van fitness voor cliënten van de Sociale Dienst en grond voor een ecologische moestuin wil het college van burgemeester en wethouders via de uitzondering buiten de Wet markt en overheid houden.

Bezwaar maken
Ondernemers moeten zorgen dat zij goed op de hoogte zijn van de beslissingen die hun gemeente of provincie heeft genomen op dit gebied. Dat kan gaan over bijvoorbeeld jachthavens, parkeergarages en sportkantines. Bezwaar maken kan binnen zes weken. Daarna is het besluit, buiten de rechtszaal om, onomkeerbaar. Ondernemers kunnen ook anoniem hun beklag doen bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) of bij hun brancheorganisatie, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.