Verlang jij daar weleens naar? All Inclusive? Nee, het gaat niet over de vakantie deze keer. Maar de situatie waarin íedereen mee kan doen. In de samenleving en vooral op de werkvloer. Een situatie waarin we werken met het talent, in plaats van de beperking van mensen. Ongekend talent is er namelijk volop en het is gewoon zonde om het te laten liggen.

In een inclusieve samenleving mag iedereen meedoen, ongeacht de achtergrond, aard, voorkeur of beperking. En de werkvloer zou natuurlijk een afspiegeling van die samenleving moeten zijn. Dat lijkt misschien ingewikkeld, maar wanneer je je openstelt voor de kansen, blijkt het helemaal niet zo lastig.

Kansen bieden en benutten

Bij het WerkgeverServicePunt (WSP NHN) doen ze niet anders. Het WSP begeleidt werkgevers bij alle uitdagingen waar ze tegenaan lopen als het gaat om personeel. Zo proberen ze werknemers aan werk en werkgevers aan personeel te helpen. Bas van Velzen: ‘Vorig jaar zijn we gestart met het TechCourt, om zo meer mensen de kans te geven werk te vinden in de techniek, waar ontzettend veel vacatures zijn. We hebben al flink wat mensen aan werk geholpen via Installatiewerk NHN, na een basisopleiding via het TechCourt. We ervaren dat de grootste uitdaging ligt in de zorg voor het uitstromen van mensen die de taal nog niet vaardig zijn. Je ziet veel dat mensen in hun eigen land al ervaring hebben opgedaan, bijvoorbeeld op het gebied van installatietechniek, en dat ze hier vooral vastlopen op de taal. Daar willen we als WSP graag mee helpen, omdat we weten hoe de sector staat te springen om dit talent. Als iemand de skills en de wil bezit om te werken, de juiste certificaten om het werk te doen, maar alleen de taal niet machtig is. Durf je hier dan overheen te stappen?’

Cohesie creëeren

‘All Inclusive betekent voor mij dat je gaat voor de mens. Dat je leert je personeel te zien als het kapitaal dat jouw bedrijf kan maken. Als jij goed bent voor de mens, zal hij dat ook zijn voor jou. Daarbij moet je hem genoeg aandacht geven. De APK: Aandacht, Persoonlijk en met Kwaliteit. Wees geïnteresseerd en kies voor een persoonlijke aanpak. Als je dat zelf niet kunt bieden, dan kun je daar iemand voor inzetten. Een buddy of, zoals wij het noemen, Harrie. Zo kun je binnen het team één geheel maken. Cohesie is belangrijk. Een goed team valt of staat met harde munten én soft skills. In een prettige bedrijfscultuur, waarin mensen zich gehoord voelen, kan iedereen zich ontplooien, ongeacht de achtergrond.’

Waardevolle krachten

In de praktijk gebeurt dat bijvoorbeeld bij Devi-Group. Martijn van Heerden: ‘In onze bedrijven werken meerdere mensen vanuit WerkSaam. Op de verspaanafdeling werken bijvoorbeeld een IT’er en een oud horecamedewerker die niet meer op hun plek waren. Na een assessment en een cursus konden ze bij ons aan de slag. Ook hebben we hier een ex-statushouder zelf opgeleid met zijn eigen basiskennis als startpunt. Hij is hier nu twee jaar en hij werkt hard en snel, waarbij hij ons goed ondersteunt. We kijken wat iemand kan en wil. Dat proberen we te matchen in het bedrijf. Daarbij werken we nauw samen met WerkSaam en het WerkgeverServicePunt (WSP). Het is fijn dat we mensen zo aan het werk kunnen helpen, terwijl we onszelf helpen met waardevolle krachten. Het zijn stuk voor stuk gemotiveerde mensen die graag willen werken. Ze zijn dankbaar dat ze bij ons aan de slag kunnen.’

Iedereen een kans

‘Wij vinden het belangrijk om iedereen dezelfde kansen te geven. Als we een vacature hebben, stuur ik die altijd naar Bas van het WSP én plaats ik hem op de reguliere websites. We ontvangen kandidaten via beide wegen en kijken naar de mens, niet naar zijn diploma. Het gaat erom wat iemand graag wil doen en dan kijken wij hoe iemand capaciteiten daarin passen. Samen met WerkSaam werken we nu aan werkplekken met SmartBeamers. Dit is vanuit een subsidie waarmee we mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kunnen helpen. Dit zijn tafels met een beamer en bewegingssensor. Die beamer projecteert de handelingen die de werknemer moet doen, terwijl de sensor de bewegingen controleert. Voor het samenstellen van pakketten werkt dat heel goed.’

Zijn wie je bent

Inclusie is ook dat je kunt zijn wie je bent. Bij WilgaerdenLeekerweideGroep vinden ze dat heel belangrijk. ‘We hechten aan een veilige woon- en werkomgeving waar bewoners en professionals kunnen zijn wie ze zijn en zich gerespecteerd voelen. Door tijdens activiteiten het thema diversiteit op een positieve en natuurlijke manier te laten terugkomen, dragen we hier actief aan bij. Op onze locaties Avondlicht en Westerhaven (Hoorn), De Bosman (Venhuizen) en Vossestaart en Wollegras (Wognum) gebeurt dit zó vooruitstrevend dat deze het certificaat De Roze Loper hebben ontvangen. We maken Inclusie bespreekbaar en staan open voor iedereens verhaal.’

De kracht van wat je kunt

‘Ook vinden we het belangrijk dat alle talenten tot bloei kunnen komen. We bieden onze cliënten een zinvolle daginvulling, afhankelijk van wat iemand wil en kan; en dat is meestal heel wat. Zo kom je mensen met een verstandelijke beperking – mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt – in onze organisatie op allerlei plekken op de werkvloer tegen, zoals in de bediening in onze horeca, bij de linnendienst of als chauffeur op ons terrein. Daarnaast werken in onze dagbesteding dagelijks honderden cliënten – jong én oud – passievol aan kwalitatieve producten die gretig aftrek vinden in de buurt. Uiteraard ondersteund door onze professionals en vele enthousiaste vrijwilligers. Bij ons is iedereen van waarde en mag iedereen er zijn.’

Mee durven doen

Een ander aspect van inclusie is de verhouding mannen en vrouwen. Wanneer je ondernemersbijeenkomsten bezoekt of zakelijke magazines openslaat, kom je heel veel, vooral blanke, mannen tegen. En dat terwijl we weten dat er ook heel veel vrouwelijke en getinte ondernemers zijn. Waarom zien we die minder? Tijdens de Dag van de Ondernemer, afgelopen november, heeft de WBG hier een brainstormlunch over gehouden. Eén hypothese is dat dit te maken heeft met bescheidenheid. Veel mensen en vooral vrouwen voelen minder de behoefte om te laten zien wat ze bereikt hebben, terwijl ze niet minder waard zijn dan de mannen. Sterker nog: er zijn weinig bedrijven waar niet beide krachten vertegenwoordigd zijn. Mannen en vrouwen zijn complementair aan elkaar. Er zijn wel dégelijk verschillen en die moeten we omarmen. Elkaar vinden in waar we goed in zijn.

En daarmee zijn we weer aan het begin. Een All Inclusive arbeidsmarkt betekent dat iedereen mee doet. Vanuit zijn eigen talent. Dat werkt veel beter. Het vraagt misschien wat aanpassing en tijd, omdat die APK-aanpak waar Bas van Velzen van WSP NHN het over had écht belangrijk is. Maar als je dat onder de knie hebt, loopt je All Inclusive onderneming als een zonnetje. En dat is écht geen utopie. Dat is gewoon werken.