‘Als je de handen ineen slaat, ben je er voor iedereen’

Als All Inclusive op één organisatie van toepassing is, is het wel Agros. Ze ontzorgt haar kandidaten en de werkgevers zoveel mogelijk en zorgt ervoor dat iedereen mee kan doen op zijn eigen niveau en zo écht van meerwaarde kan zijn voor werkgevers. Of je nu nieuwkomer bent, ex-gedetineerde of schoolverlater.

Agros maakt de arbeidsmarkt voor iedereen bereikbaar. Dat doet ze met re-integratie en uitzendtrajecten, maar ook speciale projecten. Pepijn van der Mije, Manager projecten & innovaties: ‘We werken veel met niches waarin we ons gespecialiseerd hebben. Bij nieuwkomers werken we aan het socialiseren en aan het werk krijgen van de mensen. Het is belangrijk om ze uit hun isolement te halen, ervoor te zorgen dat ze hun weg kunnen vinden in deze nieuwe omgeving en uiteindelijk kunnen meedraaien in onze maatschappij. Dan kunnen ze aan het werk. Dit doen we in nauwe samenwerking met organisaties als scholen en AZC of COA.’

Van broodbaan naar droombaan

‘Re-integratie is vooruit denken, bijvoorbeeld met preventieprogram ma’s. Op scholen, zoals het Horizon College, begeleiden we jongeren die twijfelen over hun studiekeuze. Zo helpen we ze naar een andere studie of een duurzame werkplek. De kandidaat is leidend. Iedereen is anders en daarmee is al ons werk maatwerk. Daarbij zijn we heel eerlijk: je hebt een droombaan en een broodbaan. Die broodbaan, daar moet je mee starten, maar met extra opleiding kunnen we je wellicht wel begeleiden naar die droombaan. Voor gedetineerden hebben we speciale klasjes, waarbij we hen klaarstomen voor de horeca. Samen koken, les over hygiëne, het hele leerproces. Daarbij wilde het detentiecentrum een gezondere menukaart voor de eigen medewerkers, wat we zo in één keer konden doorvoeren. De kandidaten haalden met deze voorbereiding een niveau 1 certificaat, waarmee we hen na hun tijd konden door bemiddelen richting een baan in de horeca.’

Samen met werkgevers

‘Communicatie met werkgevers is cruciaal. We gaan altijd persoonlijk in gesprek met de werkgever om te inventariseren wat voor werk er ligt, hoeveel tijd dat kost en wat de eisen en verwachtingen zijn richting de kandidaat. Op dezelfde manier bereiden we ook de kandidaat voor. We nemen hem letterlijk bij de hand. We brengen hem zelf naar zijn werkplek en zorgen voor een warme overdracht naar de werkgever. Zo maken we de drempel naar werk zo laag mogelijk.’ ‘We werken veel samen met andere organisaties. Uiteindelijk draait alles erom dat we de kandidaat een stapje verder moeten brengen. Die samenwerking is ook een reden dat we Parel van de WBG zijn. De WBG vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen. We hebben álle handen nodig om al het werk dat er ligt uit te voeren. We zitten al heel lang in het Westfriese en als WBG-Parel willen we ons netwerk onderhouden, werkgevers ontzorgen en onze kennis delen. We geloven heilig in de kracht van samenwerking. Als je de handen inéén slaat, ben je er voor iedereen.