De meeste bedrijven hebben wel eens behoefte aan extra ruimte of handjes, continu of tijdelijk. Soci-Com uit Enkhuizen regelt dat voor steeds meer Westfriese bedrijven. Omdat sociale impact steeds belangrijker wordt, vanuit regelgeving maar zeker ook vanuit de maatschappij, zet de dienstverlener dit jaar een mooie stap om nog beter te kunnen inspelen op de personeelsvragen van nu.

Om bedrijven beter te ondersteunen en te adviseren, heeft Soci-Com Aucke Douwes Isema aangetrokken als nieuwe operationeel directeur. En dat levert een nog betere kwaliteit aan dienstverlening op. Hij praat daar graag met werkgevers over door. Aucke combineert kennis aan jarenlange ervaring met het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Bij het kennismakingsgesprek met Westfriese Zaken schuift ook jobcoach Rob Kooiman aan. Zowel Rob als Aucke zijn trots op de volgende stap die Soci-Com in het belang van het Westfriese bedrijfsleven maakt: ,,Partnerschap met de ondernemers komt voor ons nog meer voorop te staan. We kijken graag mee achter de voordeur. Naar mogelijkheden om de bedrijfsprocessen beter te stroomlijnen, om lokaal en sociaal te voldoen aan de capaciteitsvraag, de vraag naar handjes en het uitbesteden van werkzaamheden aan onze werkplaats’’, trapt Rob het gesprek af. Daar wil Aucke aan toevoegen: ,,Wij zijn een sociaal ontwikkelbedrijf, maar wel als private onderneming. En dat geeft heel veel ruimte en mogelijkheden. Soci-Com kan flexibel buiten de gebaande paden om meebewegen met de wensen van onze partners.’’

Al jaren laten steeds meer Westfriese bedrijven de uitvoering van bepaalde productieprocessen met een gerust hart aan Soci-Com over. In Enkhuizen werken mensen, met een afstand tot de arbeidsmarkt, met veel plezier en inzet in de eigen moderne productiehal. Het werk wordt kosteneffectief uitgevoerd, is dus niet duurder, en tegelijk dragen de opdrachtgevers bij aan het mooie maatschappelijke doel om iedereen naar eigen vermogen mee te kunnen laten doen. En dat is pure winst.’’

Ze horen er gewoon bij

Personeelsbeleid raakt in deze complexe tijd meer dan ooit de totale organisatie van iedere onderneming. Daarbij wordt van bedrijven steeds meer gevraagd om kwetsbare mensen aan het werk te helpen. Daarin ziet Soci-Com vooral kansen omdat er zowel economisch als sociaal winst wordt geboekt: ,,Social return is een mooie uitdaging en beslist geen probleem. De mensen die via ons aan het werk zijn, kunnen je broer of buurvrouw zijn. Het zijn Westfriezen die er gewoon bij horen. We hebben samen een verantwoordelijkheid ook hen een duurzame werkplek te bieden,’’ is de boodschap van Soci-Com, waar kwaliteit, veiligheid en de menselijke maat bovenaan staan.

Soci-Com verwacht met de komst van Aucke de dienstverlening te verbeteren en te verdiepen. Hij heeft ruime ervaring in het vinden van passende werkplekken voor werknemers die om wat voor reden dan ook niet 100 procent arbeids-productief kunnen zijn. Die beperking wordt gecompenseerd via loonkostensubsidies.

Aucke was eerder drie jaar operationeel directeur bij een maatwerkbedrijf (zoals WerkSaam in deze regio), hij werkte bij meerder participatiebedrijven en heeft ook als manager in het bedrijfsleven zijn sporen meer dan verdiend. ,,Mensen met een beperking kunnen volwaardig aan de slag via ons. Hun productiviteit staat in een normale verhouding tot de netto kosten. Ik wil de werkgevers daar heel graag mee helpen. Er zijn ook vergoedingen beschikbaar voor het aanpassen van de werkplek als dat nodig is. Wat we als Soci-Com als missie hebben, is dat iedereen gewoon mee moet kunnen doen.’’

Mensen worden gelukkiger

Rob: ,,Als begeleider van onze medewerkers zie ik wat voor impact meedoen heeft op mensen. Ze krijgen een groter gevoel van eigenwaar de en worden zelfredzamer. Kortom: gelukkiger. En ook van dit aspect worden onze klanten blij. Je ziet ook steeds meer van onze mensen doorstromen naar vaste banen. En dat is prima: iedereen wint daarbij.’’

Over de mogelijkheden die Soci-Com kan bieden op personeelsgebied, gaat Aucke graag met iedere werkgever vrijblijvend het gesprek aan: ,,Het kan dan gaan over hoe ondernemers met sociaal werkgeverschap optimaal kunnen bijdragen aan de doelen van hun bedrijf. Die kennis willen wij graag delen en we zijn daarbij een sparringpartner die mogelijkheden kan aanreiken. We ontzorgen ondernemers als het gaat om inclusieve invulling van hun vraag naar personeel.’’

Het werk dat aan Soci-Com wordt uitbesteed, wordt tot in de puntjes en volgens de afspraken precies én op tijd uitgevoerd. Daarnaast detacheert Soci-Com ook extra handjes ‘indoor’ bij bedrijven in de regio. Aucke: ,,Alles is mogelijk, wij investeren zelfs mee aan geschikte werkplekken als dat nodig is. We staan immers voor de gezamenlijke opgave om ervoor te zorgen dat een goed deel van het personeelsbestand bestaat uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Die ambitie kan Soci-Com invullen voor ieder bedrijf. Wij benaderen dit als een positieve en mooie uitdaging. In Westfriesland kunnen we dat met elkaar en daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen. Samen met de ondernemers, onze partners.’’

Meer informatie en onze contactgegevens vindt u op de website: soci-com.nl.