Nieuwe ontwikkelingen vragen om flexibiliteit van je bedrijf, om relevante competenties, nieuwe vaardigheden en proactief gedrag van mensen. Een gemotiveerd team is daarbij van onmisbare waarde. Maar hoe zorg je ervoor dat je medewerkers optimaal gemotiveerd zijn? Op welke manier heb je inzicht in huidige en benodigde competenties en vaardigheden? En hoe zorg je ervoor dat mensen zich blijvend kunnen ontwikkelen, om het beste uit zichzelf te halen en het bedrijf flexibel te houden?

Deze vragen werden tot in detail besproken tijdens de derde kennissessie die de HOC in samenwerking met gemeente Hoorn organiseerde. Het was de laatste bijeenkomst van in totaal drie kennissessies met als centraal thema: strategisch personeelsmanagement. Voor deze kennissessie die op woensdag 23 november plaatsvond in het Experience Center van De Eekhoorn, was Emile Gabriël uitgenodigd om zijn visie en kennis te delen. Jarenlang was hij actief in verschillende managementfuncties en als bedrijfstrainer. Ook is Emile mede-oprichter van het platform MyTalentBoard, een totaaloplossing waarmee hij zich sinds enkele jaren richt op het ontwikkelen en motiveren van mensen. Met veel enthousiasme gaf hij inspiratie en inzicht over het belang én de voordelen van ontwikkelen en motiveren. Ook kreeg het dertigtal deelnemers handige tools mee die direct in hun organisatie zijn toe te passen.

Purpose, pleasure and people

Organisator Jan Rosier kijkt terug op een succesvolle laatste kennissessie die in grote lijnen in het teken stond van purpose, pleasure and people. ‘Mensen voelen zich betrokken als zij achter de “purpose” van de organisatie staan. Wat willen we samen bereiken en waarom zijn we zo hard aan het werk? Hierbij gaat het niet om de KPI’s (kritieke prestatie-indicatoren) maar bijvoorbeeld over wat je als bedrijf op maatschappelijk niveau wilt bereiken. Zo zijn maatschappelijk georiënteerde bedrijven steeds meer in opkomst. Die zetten bijvoorbeeld sterk in op duurzaamheid of willen naast hard werken ook structureel goede doelen steunen. Wanneer jij als medewerker op één lijn zit met de achterliggende purpose van het bedrijf, heb je een grote motivator te pakken om proactief aan de slag te gaan.’

Leiderschap

Het tweede uitgangspunt is de “pleasure”. Jan: ‘Die vertalen we naar werkgeluk. Daarvoor moet natuurlijk de basishygiëne van de organisatie goed op orde zijn. Maar bij dat werkgeluk is het nog veel belangrijker om vanuit de organisatie, situationeel om te gaan met het leiderschap. Wat is gewenst op welk niveau, bij wie en in welke situatie, en hoe zorg ik er als leidinggevende voor dat mijn mensen optimaal kunnen functioneren? Bij situationeel leiderschap draait het dus niet om het opleggen van de KPI’s en de processen. Ten slotte gaat het om people, het persoonlijke leiderschap. Hoe ben jij als mens in staat om jezelf te ontwikkelen? Het platform MyTalentBoard omvat een assessment compleet met een ontwikkelrichting, die beide zijn gebaseerd op competenties en drijfveren. Daarbij is het principe belangrijk dat als jij jezelf wilt ontwikkelen, het de voorwaarde is dat je weet wat daarbij je uitgangspunt is. Welke competenties zijn nodig voor je functierol en hoe ga je die precies ontwikkelen? Door middel van een assessment creëer je inzicht en vanuit dat inzicht creëer je een ontwikkelroute. Als de purpose en het werkgeluk goed zijn ingevuld, ontstaat een ontwikkelroute die zowel voor jezelf als voor het bedrijf goed is.’ 

Employee journey

Tijdens de interactieve presentatie van Emile Gabriël kwam ook de employee journey aan bod. ‘Dit gaf een beeld van de grote uitdaging waar organisaties in de aankomende jaren voor staan. Bij 26 procent van de mensen komt het van tevoren geschetste beeld niet overeen met de werkelijkheid, als zij na een sollicitatieprocedure bij een bedrijf aan de slag gaan. Voor maar liefst veertig procent van de mensen is de leidinggevende een van de belangrijkste redenen om ontslag te nemen. Als je dat terugkoppelt naar purpose, pleasure and people, ligt er een groot vraagstuk bij het management en het middenmanagement. Organisaties zijn nog te veel bezig met de processen en de KPI’s en te weinig met het ontwikkelen en motiveren van medewerkers’, licht Jan toe. Ook kwam de druk op de arbeidsmarkt ter sprake.

‘Rond 2025 gaan er 1,9 miljoen mensen met pensioen en daar komen 1,6 miljoen mensen voor terug. De arbeidsmarkt wordt er alleen nog maar krapper op, dus de noodzaak voor strategisch personeelsmanagement neemt keihard toe. Ondernemers en managers die dit nog niet helder voor ogen hebben, schuiven de problemen door naar de toekomst.’