Deze zomer neemt de Hoornse Gemeenteraad een besluit over het vijfjarige convenant met de Stichting LOF waarin de reclamebelasting is opgenomen. Pieter Veeter van Parkmanagement Hoorn: ‘Continuering is een absolute noodzaak om de hoge standaard van veiligheid op de bedrijventerreinen te blijven waarborgen. Daarentegen is deze vernieuwing ook een kans op verbetering zodat alle bedrijven straks hun steentje bijdragen.’

Pieter Veeter is sinds 2011 werkzaam voor Parkmanagement Hoorn en sinds 2018 actief als directeur. Hij vertelt: ‘Alle Hoornse ondernemers met een reclame-uiting op hun bedrijfsgevel,  zichtbaar vanaf de openbare weg, zijn verplicht om reclamebelasting af te dragen. Hoe groter de gevelreclame, hoe hoger de kosten. De inkomsten van deze heffing reclamebelasting gaat via de gemeente naar de Stichting Lokaal Ondernemers Fonds (LOF) die alle gelden ontvangt en coördineert. De Stichting heeft daarvoor een vijfjarig convenant met de gemeente Hoorn die loopt tot eind 2020. Aangezien de huidige overeenkomst dit jaar afloopt, wordt nu gekeken naar mogelijkheden voor een nieuw convenant van vijf jaar. Het bestuur van Hoorn moet daarover voor de zomer een besluit nemen. Input vanuit de markt is daarbij heel belangrijk. De vraag die we moeten stellen is, werkt het nog? Is dit nog het meest ideale financieringsmodel? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moeten ondernemers zich bewust zijn van wat er precies met de inkomsten van de reclamebelasting gebeurt.’

Veiligheid bedrijventerreinen

Pieter vervolgt: ‘De gelden van de reclamebelasting worden verdeeld over drie gebieden: de binnenstad, de bedrijventerreinen en Hof van Hoorn. De besteding is voor ieder gebied anders maar het moet altijd ten goede komen van dat gebied, zoals promotie, creëren van een veilig vestigingsklimaat, stimuleren van de werkgelegenheid of zorgen voor een goede bereikbaarheid. Voor de bedrijventerreinen ontvangt HOC inkomsten uit het Lokaal Ondernemers Fonds. Hiermee worden de activiteiten van Park management Hoorn gefinancierd en 24/7 cameratoezicht op alle bedrijventerreinen met ruim 80 camera’s gerealiseerd. Parkmanagement Hoorn zorgt voor een schoon, heel en veilig bedrijventerrein en heeft de regie over het groenonderhoud. ’s Nachts rijdt een mobiele surveillancedienst die zorgt voor opvolging van meldingen van de toezichtcentrale en inbraakalarm bij bedrijven. Sinds de invoering van het beveiligingssysteem in 2008 is het aantal incidenten (inbraak, brand, vandalisme en bedreigingen) op bedrijventerreinen in Hoorn met 90% afgenomen. Een geweldig resultaat. Tegelijkertijd kunnen we dat alleen maar realiseren dankzij de inkomsten van de reclamebelasting en dus is het van essentieel belang dat het convenant met de gemeente wordt voortgezet na 2020.’

Nieuw Leids model

Hoewel het huidige systeem prima functioneerde ziet HOC ook ruimte voor verbetering. Pieter: ‘We zouden graag zien dat het ‘Leidse model’ de basis wordt van het nieuwe convenant. Dat houdt in dat voor de reclamebelasting niet gekeken wordt naar de grootte van de gevelreclame, maar de kosten worden vastgesteld via de WOZ-waarde van een bedrijfspand. Het grootste probleem waar we namelijk nu tegenaan lopen, is dat een groot aantal bedrijven geen gevelreclame heeft. Soms onbewust, maar soms ook bewust. Deze bedrijven profiteren wel van de veiligheid op het terrein maar dragen niet bij aan de kosten aangezien ze geen reclamebelasting betalen. Het nieuwe Leidse model brengt daar verandering in zodat alle pandeigenaren en gebruikers straks hun steentje bijdragen. HOC heeft dit concept aangedragen bij de gemeente Hoorn en de gemeenteraad neemt deze zomer een besluit hierover. In de tussentijd gaan we ondernemers en bedrijven betere voorlichting geven over de activiteiten en werkzaamheden van Parkmanagement Hoorn. De afgelopen tijd zijn we niet zichtbaar genoeg geweest, daarom gaan we bedrijven nu gerichter van informatie voorzien. Ook wordt onze website compleet vernieuwd. We hopen zo meer inzicht te geven in wat er nodig is voor een veilig bedrijventerrein en het draagvlak voor het ondernemersfonds te vergroten. We moeten het ten slotte samen doen. Een wijs gezegde luidt: ‘Alleen gaan je sneller, maar samen kom je verder.’

www.parkmanagementhoorn.nl