Nu de Voedselbank door de toename van aanmeldingen zo vaak in het nieuws is, ging Westfriese zaken uitzoeken hoe hoog die nood eigenlijk is. Waardoor is die ontstaan? En wat kunnen wij daaraan doen? Yvette Hiemstra ging daarover in gesprek met Leoni Sipkes, voorzitter van de Voedselbank West Friesland.

Na haar  carrière binnen het openbaar bestuur o.m. als lid van de Tweede Kamer en tot slot als burgermeester van het West Friese Koggenland (2004-2013), is zij sinds 2014 voorzitter van het bestuur.

  • Waarom heb je -van alle goede doelen die er zijn- ervoor gekozen om je in te zetten voor de Voedselbank?

Haha, een goeie vraag. Tijdens mijn burgermeesterschap heb ik een werkbezoek gebracht aan de Voedselbank. Daar zag ik een rij mensen in de stromende regen wachten op hun pakket. Dat beeld ben ik nooit meer kwijt geraakt! Dus de keus voor de Voedselbank om naast mijn betaalde functies als toezichthouder, klachtenbehandelaar etc, ook vrijwilligerswerk te doen, was snel gemaakt. Het geeft enorme voldoening om mensen heel direct en concreet te helpen. Daarbij hebben we een heel leuke groep vrijwilligers.

  • Wat doet de Voedselbank West-Friesland precies?

Wij hebben twee doelstellingen. De eerste is mensen helpen, die om diverse redenen (tijdelijk) niet in staat zijn om zelf voor een dagelijkse maaltijd te zorgen. Niet in staat zijn om hun kinderen met een volle maag naar school te laten gaan.  Dat gebeurt helaas, ondanks alle bijstand en hulp die de overheid geeft. Het wekelijkse voedselpakket dat klanten bij ons krijgen kan gezien worden als acute noodhulp. Het is tijdelijk totdat mensen hun leven weer op de rit hebben.

De tweede doelstelling is het streven om verspilling van kwalitatief goed voedsel tegen te gaan. Het is toch van de zotte dat bedrijven goed spul weg moeten gooien omdat een etiket verkeerd is. Of omdat een order op het laatste moment wordt afgezegd. Wij zorgen dat dit terecht komt bij mensen die het echt nodig hebben.

  • Wie zijn de klanten van de Voedselbank?

Dat is heel divers. Onze Voedselbank is bedoeld voor inwoners van de 7 Westfriese gemeenten, die tijdelijk een ‘steuntje in de rug’ nodig hebben. Vaak hebben klanten niet slechts éen (financieel) probleem, maar zijn er meerdere zaken die hun aandacht vragen. Door hen tijdelijk te helpen met een voedselpakket, hebben ze in ieder geval éen zorg minder. Hierdoor ontstaat vaak meer rust om ook de andere problemen aan te pakken. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat klanten blijvend komen. Je krijgt ook niet zomaar een pakket. Onze intakers checken alle financiële gegevens en voeren ieder kwartaal gesprekken. Er wordt dan standaard gevraagd wat men zelf gaat doen om er weer boven op te komen. Welke stappen er nu gezet zijn zodat ze weer in een gezonde(re) situatie terechtkomen en ons niet meer nodig hebben.

  • Hoe komt de Voedselbank aan voedsel?

Wij hebben een aantal fantastische vaste leveranciers, die zorgen voor een structurele aanvoer van voedsel. Dit zijn altijd kwalitatief goede producten die om verschillende redenen niet meer in aanmerking komen voor de verkoop. Teveel ingekocht, annulering van een order, afgekeurde verpakking, of een lichte beschadiging is een aantal van deze redenen. En een aantal leveranciers-en dat is natuurlijk helemaal geweldig- produceert extra producten, speciaal voor onze Voedselbank. Daarnaast krijgen we veel gedoneerd via de Westfriese kerken, die onder andere een ‘product van de maand’ voor ons inzamelen. En er zijn ook wel bedrijven die speciale inzamelingen houden voor ons, dan nemen alle werknemers maandelijks een pak rijst mee, bijvoorbeeld, of dan krijgen we de overgebleven kerstpakketten of de teveel ingekochte chocoladeletters.  

  • De Westfriese supermarkten leveren ook voedsel?

Dat wordt helaas minder. Supermarkten kopen duidelijk strakker in en hebben zelf ook acties waarbij klanten voor een habbekrats verse producten kunnen kopen. We houden daarom maandelijks een zogenaamde winkelactie, waarbij vrijwilligers de klanten proberen te bewegen een extra boodschap te kopen voor de Voedselbank. Het is alleen best lastig om daar voldoende vrijwilligers voor te vinden. We proberen nu bedrijven te motiveren om hun medewerkers daar een paar uurtjes op een zaterdag voor in zetten. Een leuk ‘teambuildings’-event met een goed doel, een win-win-situatie dus. We hopen dat dat aanslaat.

  • Wat merk je van de toenemende financiële problemen bij de klanten van de Voedselbank?

We hebben aanzienlijk meer aanmeldingen dan voorheen. Dat is voor onze organisatie geen probleem. We hebben bij de Voedselbank voldoende vrijwilligers om goederen op te slaan en uit te delen. Het probleem is echter de aanvoer van voedsel, want ondanks onze huidige geweldige leveranciers, dreigt er een tekort.

  • Wat kunnen Westfriese bedrijven en particulieren doen om de Voedselbank te helpen?

Ik ga voor een win-win situatie. Steun ons met die producten die jullie zelf niet meer kwijt kunnen. Voor het afvoeren daarvan moet je, meen ik, betalen. Wij halen het op, maken mensen blij en bedrijven kunnen het op hun ‘duurzaamheids’post afboeken. En zoals ik zei zijn vrijwilligers voor onze winkelacties heel welkom. Uiteraard is iedereen van harte uitgenodigd voedsel bij ons komen doneren. Dat kan digitaal.

  • Jullie hebben een webshop?

Ja! Sinds kort vind je op onze website www.voedselbankwf.nl een webshop met noodzakelijke houdbare producten.. Het zou geweldig zijn als de lezers van Westfriese Zaken deze ‘doneer-button’ weten te vinden!