REGIO – Tussen 2 juni en 15 september 2014 kunnen ondernemers subsidie aanvragen als zij een praktijk- of werkleerplaats voor het studiejaar 2013/2014 hebben aangeboden.

1 januari is namelijk de Subsidieregeling praktijkleren ingegaan. Deze regeling is bedoeld voor bedrijven, waaronder opleidingsbedrijven, die erkend leerbedrijf zijn en die een praktijkleerplaats of een werkplaats aanbieden aan studenten en deelnemers in diverse onderwijssectoren. De subsidie kan oplopen tot € 2700,- per schooljaar. De subsidieregeling moet werkgevers stimuleren om werkgevers stageplekken, praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden. Het is een tegemoetkoming voor de werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student.