REGIO – Bijna de helft van het Nederlandse bedrijfsleven ziet het betaalgedrag  het komende jaar niet verbeteren en verwacht dat de betalingsrisico’s verder zullen toenemen. Dit blijkt uit de voor Nederland opgestelde Risico Index 2014.

‘De recessie in Europa mag dan officieel voorbij zijn, maar zij heeft wel een spoor van vernieling achtergelaten onder de bedrijven in Europa en daarbuiten. Over de gehele linie genomen is het Europese bedrijfsleven sinds 2009 niet meer zo somber geweest over de risico’s van ondernemen. En dat was een jaar waarin alle seinen op rood stonden wat betreft toekomstverwachtingen. Het is van het grootste belang dat het bedrijfsleven snel zijn creditmanagement op orde heeft, zodat de liquiditeitspositie kan verbeteren. Dat geeft houvast en vertrouwen in de toekomst,’ aldus Tom Garssen Managing Director van Intrum Justitia Nederland.

Op grond van de Europese Richtlijn Achterstallige Betaling is de Nederlandse wetgeving aangepast en hebben bedrijven het recht om bij te late betalingen  €40 euro te claimen en minimaal acht procent rente over het factuurbedrag te berekenen. Uit het onderzoek blijkt dat de Nederlandse bedrijven hiervan weinig gebruikmaken. 85 procent van de respondenten gaf aan geen gebruik te maken van de nieuwe wetgeving inzake late betalingen. Vijf procent maakt er altijd gebruik van en tien procent soms.

Op de vraag waarom ze geen gebruik maakten van deze wet, om op deze manier de kosten voor late betalingen terug te vorderen, gaf 36 procent aan de wet niet te kennen, 49 procent wil de relatie met zijn klant niet op het spel zetten, terwijl vijftien procent ervan uitgaat sowieso niet betaald te zullen krijgen.

 

Bron: Briskmagazine.nl