De Hoornse Ondernemers Compagnie (HOC) en Parkmanagement Hoorn (PMH) hebben als doelstelling om verenigde ondernemers te helpen bij het vinden van collectiviteit. Of dit nu het faciliteren van het netwerk inhoudt, of collectiviteit welke leidt tot hogere kwaliteit of inkoopvoordeel. Samen sta je sterker!

Parkmanagement Hoorn B.V. is statutair opgericht op 29 juni 2006. Dat is de tijd waarin “Rood” van Marco Borsato de nr.1 positie in de hitlijsten in beslag nam. Iets wat we hedendaags niet meer kunnen voorstellen dat dit ooit nog gaat gebeuren. We kunnen niet anders concluderen; we leven in een andere tijd.

Een tijd van digitalisering waarbij de dienstverlening van de Parkmanagement organisatie wellicht anders of uitgebreider georganiseerd dient te worden. De collectieve veiligheidsdienst die PMH aanbiedt, zou in 2022 aangevuld kunnen worden met collectieve digitale veiligheid.

Het HOC bestuur is tot de conclusie gekomen dat zij dit graag willen realiseren en heeft opdracht gegeven om de mogelijkheden omtrent dit onderwerp te onderzoeken. 

Onderzoek:

Uit de KVO bespreking werd duidelijk dat er in 2021 0 aangiftes zijn gedaan op gebied van digitale criminaliteit. Dit heeft er toe geleid om zelf onderzoek te doen naar de mogelijkheden om aangifte te doen als bedrijf van poging tot digitale inbraak en gijzeling van bestanden (ransomware). Uit de praktijk blijkt dat wanneer je als bedrijf de politie belt m.b.t. enige vorm van cybercriminaliteit, je niet wordt geholpen.

Met deze ervaring is er contact geweest met de politie en bijbehorende afdeling die gespecialiseerd is op het gebied van cybercrime. Zij hebben ons toegezegd graag mee te willen denken (en werken) aan een betere aansluiting én bijdragen in het KVO traject.

Het idee

Met deze kennis in het achterhoofd en de actualiteit waardoor de behoefte aan digitale weerbaarheid groeit, heeft het idee kunnen opbloeien om op gelijke wijze als ECWF (collectiviteit voor energie) een activiteit op te tuigen waarin ondernemers gezamenlijk kunnen profiteren van collectief voordeel op gebied van digitale weerbaarheid en veiligheid.

Een project waarmee Hoorn zich op de kaart zet op gelijke hoogte met vergelijkbare initiatieven in Brainport en de regio Rotterdam. Wanneer de organisatie goed functioneert en volledig is opgezet, kan het initiatief d.m.v. PMH uitgerold worden over de regio.

Doelstellingen HOC

 • Met de initiatie van dit spraakmakende project zet de HOC zich op de kaart én bewijst het naar haar leden en potentiële leden dat zij meer zijn dan een bier en bitterballenclub.
 • Promotioneel voordeel en het moderniseren van haar uitvoeringsorganisatie PMH.

Doelstellingen PMH

 • Met de initiatie van dit spraakmakende project zet Parkmanagement zichzelf op de kaart en bewijst het aan haar klanten dat zij meebeweegt in de moderne tijd.
 • Kans voor acquisitie voor nieuwe klanten.
 • Inzet van bestaand PMH personeel kan mogelijk hoger rendement behalen door inzet bij deze activiteiten.
 • Mogelijkheid tot aantrekken van extra professionals op gebied van o.a. communicatie en digitale parkmanager.

Doelstellingen Politie Hoorn

 • Aansluiting vinden bij het bedrijfsleven en beter inzicht in digitale criminaliteit bij bedrijven.
 • Preventieve informatieverstrekking aan bedrijven in Hoorn.

Doelstellingen Gemeente Hoorn

 • Invulling geven aan pagina 28 van de economische uitvoeringsagenda.
 • Invulling geven aan haar verantwoordelijkheid op gebied van (digitale) veiligheid.

Doelstellingen WBG

 • Toegevoegde waarde bieden op de molenwieken in de regio Westfriesland.

Beerepoot Automatisering

 • Profileren als “de” partner op gebied van digitale veiligheid
 • Samenwerkingen starten met andere ICT partijen in de regio
 • Opzetten van een SOC (Security Operations Center) in Westfriesland