‘Alleen de rotonde aanpakken lost het niet op’

De verkeerssituatie op Bedrijvenpark WFO in Zwaagdijk-Oost is onveilig en er is geen zicht op verbetering. Na lobby door de WBG kwamen gedeputeerde Jeroen Olthof en een aantal Statenleden op werkbezoek om zelf de situatie te bekijken. Hun conclusie: er moet inderdaad iets gebeuren en wel snel. Nu is het zaak om door te pakken.

In maart sprak WBG-verenigingsmanager Bashar al Badri in tijdens een commissievergadering van Provinciale Staten. Verschillende Statenleden en gedeputeerde Jeroen Olthof zegden toe dat ze op werkbezoek wilden komen. En zo geschiedde. Op 13 en 16 mei bezochten ze Bedrijvenpark WFO en verkenden op de fiets de onveilige verkeerssituatie. WBG-voorzitter Hans-Peter Baars: ‘Allereerst kregen we complimenten van de provincie over het feit dat we zelf het initiatief hebben genomen in deze situatie. Dat is natuurlijk goed om te horen. Tijdens het bezoek zagen onze gasten dat er inderdaad een probleem is ontstaan. Zeker als het gaat om vastlopend verkeer op de rotonde, waardoor hulpdiensten niet kunnen passeren.’

Korte- én langetermijnoplossing

De provincie heeft toegezegd dat ze de regie gaat voeren in de zoektocht naar een oplossing. Vóór de zomer moet er meer duidelijkheid zijn. ‘Het gaat hier echter niet alleen om een kortetermijnoplossing. Dat zou namelijk al kunnen zijn dat de hulpdiensten de sleutel van de ventweg krijgen en zo de drukte op de rotonde kunnen omzeilen. Wij denken aan een oplossing op 3 niveaus. Allereerst krijgen de hulpdiensten zo snel mogelijk die sleutel. Vervolgens wordt de rotonde op de Markerwaardweg omgevormd tot een turborotonde, om de doorstroming te bevorderen. Maar vooral moeten we ons richten op de regionale ontwikkeling. Waarbij nieuwe wijken en de uitbreiding van het WFO terrein een 2e ontsluiting nodig maken.’

Noordelijke Ringweg Amsterdam

‘Het gaat eigenlijk om een visie voor de lange termijn. Hoe zien wij de bereikbaarheid van onze regio en dan met name richting Medemblik en Stede Broec? Dit sluit aan bij het plan voor de Noordelijke Ringweg Amsterdam, waarbij de Westfrisiaweg aansluit op de Houtribdijk. Dat biedt ook weer kansen in het gebied bij de Broekerhaven voor bijvoorbeeld een woonwijk of industrie. Dit soort plannen kunnen we allemaal meenemen als we het hebben over een toekomstvisie. De banden met de provincie zijn nu warm en zo kunnen we samen die visie ontwikkelen. Maar dat is wel een proces van de lange adem.’