We zijn nu ruim 10 jaar na de invoering van de reclamebelasting en voor veel ondernemers is het nog steeds niet duidelijk wat die inhoudt. Waarom de reclamebelasting in het leven is geroepen, wat de voordelen zijn en hoe het precies werkt. Die onwetendheid zorgt voor onbegrip, weerstand en onnodige discussies. Hoog tijd om daar een einde aan te maken en duidelijkheid te geven.

Waarom

De reclamebelasting is ingevoerd om een oplossing te bieden voor diverse collectieve voorzieningen en activiteiten. Voorzieningen die van belang zijn voor een algemene representatieve uitstraling, ter verbetering van de veiligheid, maar ook voor activiteiten die meer bezoekers genereren. Dit geldt niet alleen voor de binnenstad of voor winkelcentra, maar zeker ook voor de bedrijventerreinen. Voorzieningen die een individuele ondernemer niet kan verzorgen en betalen en dus alleen vanuit de collectiviteit haalbaar zijn. Veel ondernemers zijn bereid daaraan mee te dragen…maar helaas niet iedereen. Om discussie en problemen daarover te voorkomen is destijds besloten een collectieve heffing te organiseren, in het belang van iedere ondernemer in Hoorn.

Maar waarom in de vorm van een belasting?

Er is gezocht naar een eerlijke manier om ondernemers mee te laten betalen aan deze collectieve voorzieningen. Maar ook naar een manier om de zogenaamde ‘free-riders’ geen kans te geven om zich te onttrekken aan hun bijdrage. Dat heeft geresulteerd in een belasting-vorm, een verplichting die niet ter discussie kan staan. De hoogte van de opgelegde belasting is gekoppeld aan het aantal m2 externe reclame-uiting zichtbaar vanaf de openbare weg. Geen ideale methode, maar destijds de enig haalbare methode.

Geld van de ondernemers, voor de ondernemers

Behoudens de kosten aan de gemeente om de belasting te innen, vloeien alle opbrengsten terug naar de ondernemers door te investeren in collectieve voorzieningen. Voor de uitvoering daarvan is het Lokaal Ondernemers Fonds (LOF) opgericht. De LOF houdt toezicht op de gemeente en verdeeld de opbrengsten onder de diverse ondernemersverenigingen.

Waar gaat het geld dan naar toe?

De reclamebelasting heeft ertoe geleid dat er een kwaliteitsimpuls is ontstaan voor alle collectieve voorzieningen. Voor de bedrijventerreinen bijvoorbeeld het groenonderhoud, de bewegwijzering en de beveiliging. Voor de binnenstad en winkelcentra bijvoorbeeld de intocht van Sinterklaas, de hangende bloembakken in de stad en diverse bijdragen voor gezamenlijke promotie.

Nieuwe model vanaf 1 januari…?

De afspraak met de gemeente voor de reclamebelasting loopt af op 31-12-2020. Er wordt dan ook al lange tijd gezocht naar een nieuwe grondslag voor het innen van de belasting. Waarbij iedereen het erover eens is dat het niet meer in de vorm van een reclamebelasting moet zijn. Maar hoe dan wel? De definitieve keuze moet nog gemaakt worden, maar vanuit de HOC is een sterke voorkeur om dit te doen via een toeslag van de WOZ-waarde op de OZB. Een eerlijke verdeling van de bijdrage dus die veel discussie voorkomt.

Door de coronacrisis is de besluitvorming hierover helaas uitgesteld en de kans is groot dat de huidige vorm (reclamebelasting) met 1 jaar wordt verlengd. Zodra daarover meer bekend is dan hoort u dat uiteraard van ons.