Polytechniek profileert zich met succes als dé toekomstbestendige installateur van A t/m Z. Het West-Friese familiebedrijf uit Hem bestaat al 50 jaar dankzij het feit dat het zich continu heeft aangepast aan de markt. Het bedrijf ziet het als missie om bedrijven te ondersteunen zoveel mogelijk energieneutraal te worden. “Daarom blijven wij investeren in de kennis van onze mensen, de groei van onze organisatie om wat de toekomst vraagt, drie stappen voor te blijven.”

Corebusiness van Polytechniek is het bedenken, installeren en onderhouden van complete installaties, dus warmte- en koudetechniek, water en elektriciteit. Dat Polytechniek als West-Fries bedrijf aan 21 landen levert, zegt veel over de grenzeloze kwaliteit en veelzijdigheid. Zo zijn ze onder meer gespecialiseerd in waterbehandelingsinstallaties voor de kweek van witlof op water maar ook in andere – dan agrarische – sectoren actief. Polytechniek wil wat betreft schaal en kennis meegroeien met de vraag van de steeds groter wordende klantenkring: “Ook de bedrijven waarvoor wij werken staan niet stil. Polytechniek blijft voorzien in de vraag naar kwaliteit en continuïteit”, aldus directeur Sjon de Lange. Westfriese Zaken sprak met Sjon de Lange en adjunct-directeur Jaap Vlam over waar de kracht van dit ijzersterke familiebedrijf inzit.

Wat is de succesfactor van Polytechniek?

Sjon: “Wat de klant bijzonder waardeert is dat ze bij ons één projectleider, één verkoper, één telefoonnummer hebben. Alles is één hand. Wij geven ook advies, met name op het gebied van technische installaties, waaronder duurzaamheid. Als je geen verstand hebt van installaties, dan weet je tenslotte niet wat je moet kopen. Topadvies en levering mag de klant verwachten en dat maken we al 50 jaar waar.” “Dat kan alleen door te blijven investeren in de mensen die het werk moeten uitvoeren”, vult Jaap aan.

Hoever gaan jullie in het investeren van jullie menselijk kapitaal?

Jaap: “Polytechniek staat gelijk aan de mensen die hier werken. Dat zijn nu een man of 70. Wij investeren continu in het op peil houden van de kennis en vaardigheden. Wij hebben een topteam, mensen die we graag aan ons binden. Het is belangrijk dat ze plezier hebben in het werk en fit blijven. Daarom kunnen ze met korting sporten, ondersteunen wij rokers met stoppen en ontplooien activiteiten als het samen wandelen tijdens de lunch. Ons succes blijkt uit het feit dat mensen graag en langdurig bij ons willen werken. Het maakt ons niet uit wie je bent, hoe oud of wat dan ook. Onze oudste medewerker is 70 en toen een van onze jongere medewerkers ziek werd, hebben wij hem zo lang mogelijk aan het werk gehouden omdat hij dat zelf graag wilde. Wij hebben zijn werkplek compleet omgebouwd om dat mogelijk te maken.”

Energieneutraal versnellen levert geld op

Ook door de stijgende energieprijzen is duurzaamheid de key tegenwoordig en daar lopen jullie in voorop. Sjon: “We zijn in West-Friesland inderdaad bezig met het versnellen van het energieneutraal maken van het bedrijfsleven. Iedereen is er steeds meer van doordrongen dat de CO2 voetprint omlaag moet. Wij leggen ons toe op het verduurzamen van bedrijven en dat levert de klant aanwijsbaar geld op. Het is daarbij voor ons allemaal zaak dat we voor de energievoorziening minder afhankelijk worden van derden. We hebben nu een bedrijf 100% energieneutraal draaien met een windmolen en bodemenergie. Onze kracht zit in het maatwerk dat we leveren. En wij hebben heel goed in de gaten dat elke sector andere vragen stelt”, verduidelijkt Jaap de marktaanpak: “Een kantoor waar mensen werken, verschilt in klimaatwensen totaal van bijvoorbeeld een zaadbedrijf waar waardevolle producten worden geconserveerd in koelcellen. En in een kantoor, fabriek of werkplaats moeten de mensen het vooral hebben van een goed werkklimaat. Daarom adviseren wij over de combinatie van warmte en kou en uiteraard kijken we ook naar de kosten en terugverdientijd. In een agrarisch bedrijf of in de zaadsector, draait het om koelinstallaties die zo weinig mogelijk energie verbruiken en dat de warmte, die vrijkomt, gebruikt wordt voor de vloerverwarming als daar mensen werken.”

Wat onderscheidt jullie van andere bedrijven in deze sector?

“Ten eerste de totaaltechniek”, antwoordt Sjon. “Wij hebben alle technieken onder één dak. Dat klinkt misschien afgezaagd – want dat zegt iedereen – maar ik merk dat de klanten daarvoor kiezen, want alles is afgestemd op elkaar. Ik heb vroeger meegemaakt dat het ene bedrijf de koeling maakt, de ander verwarming en dan mis je kansen om installaties op elkaar af te stemmen. Dat koppelen doen wij en noemen dat de PT-solution. Alle installaties worden aan elkaar gekoppeld en er is dus altijd een oplossing als de computer ergens mee stopt. PT staat natuurlijk voor Polytechniek. Een koppeling van je warmte- en koudebehoefte, licht, beveiliging en noem het maar op.”

Noem eens een voorbeeld van een project waarin alles samenkomt?

Sjon: ,,Dan denk ik aan een bedrijf met zonnepanelen, windmolens, bodemenergie, warmtepomp en dat helemaal energieneutraal draait. Ze kwamen bij ons met de vraag om ze te helpen de CO2-voetprint zoveel mogelijk omlaag te krijgen. Want daar vroegen hun afnemers dan weer om. Dat zien we steeds vaker in de markt. Je moet laten zien dat je groen bent en dat is prima.” Jaap: “Wij hebben alles in huis ontworpen en ontwikkeld met onze eigen technisch ingenieurs.”

Hoe zien jullie de toekomst?

“Heel positief”, meent Jaap. Sjon: “Wij zien de projecten groter worden, de bedrijven zelf ook, dus wij zijn ook aan het kijken naar partners, overnames of fusies. Wij willen toekomstwaardig blijven, niet zozeer groeien om het groeien. Vroeger hadden wij projecten van 100.000 gulden en nu projecten van miljoenen euro’s. Dan moet je je afvragen of dat met de huidige schaal mogelijk blijft. Groei is dan geen doel, maar een middel om te leveren wat onze klanten vragen. Wij zullen blijven investeren in de kennis van onze mensen en de groei van onze organisatie om wat de toekomst vraagt, drie stappen voor te blijven.” Een uitspraak van Charles Darwin wil Sjon op de valreep nog graag meegeven. “It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but rather the one most adaptable to change.” Ofwel: “Het is niet de sterkste soort die overleeft, noch de meest intelligente. Het is degene die zich het beste kan aanpassen.”

Kijk voor meer informatie op de website: polytechniek.nl