De krapte op de arbeidsmarkt is ongekend en de druk op de zorg enorm. Toch zetten WilgaerdenLeekerweideGroep, Omring en Hogeschool Inholland grote stappen om talent in de zorg verder te ontwikkelen én in de regio te houden. TalentAcademy Westfriesland is ruim een jaar onderweg en volop in beweging met onder andere het Medical Delta Living Lab en Flex HBO-V.

In juni 2020, midden in misschien wel de heftigste zorgcrisis ooit, zetten Omring,  WilgaerdenLeekerweide Groep en Hogeschool Inholland de eerste stap voor TalentAcademy Westfriesland. Door de intentieovereenkomst voor de start van een post-hbo opleiding te tekenen, gaven ze een eerste aanzet voor hoger onderwijs in Westfriesland. En belangrijker nog: de kans voor zorgtalent om zich te ontwikkelen in eigen regio én hier aan het werk te gaan. Ciska Pouw aanjager van de TalentAcademy: ‘We focussen op talentontwikkeling in de breedste zin van het woord. We hebben ons allereerst gericht op hoger onderwijs, omdat dat in Westfriesland nog niet  vertegenwoordigd was. Maar we werken ook samen met het Clusius College en het Horizon College op het gebied van bijvoorbeeld onderzoek en doorlopende leerlijnen mbo-hbo. Daarbij hebben we nauw contact met het bedrijfsleven in de regio met de Westfriese Bedrijvengroep als grote verbinder.’

Technologie implementeren in de zorg

‘Vorig jaar startten 19 zorgmedewerkers met de opleiding Innoveren in Zorg en Welzijn met Technologie. Deze opleiding heeft Hogeschool Inholland samen met ons ontwikkeld, speciaal voor Westfriesland. De deelnemers hebben nu nog 1 module van in totaal 7 modules te gaan, waarbij het vooral gaat over de implementatie van technologie. E-health, robotica en domotica gaan een steeds grotere rol spelen, ook in de zorg. Maar hoe we deze technologie in de praktijk implementeren én collega’s en patiënten daarin meenemen, is nog een uitdaging. De deelnemers leren hoe ze de kennis over de technologieën gebruiken om het werken te vergemakkelijken en per zorgvraag tot de best passende oplossing voor de patiënt te komen. Dat is altijd een combinatie van mensgerichte ‘reguliere zorg’ en techniek. Het is een pittige opleiding, maar met een goede reden. Met het post-hbo certificaat op zak krijg je vrijstellingen voor de masteropleiding Advanced Health Informatics Practice (AHIP). Hierdoor kun je die al in (ruim) één jaar halen.’

Medical Delta Living Lab

Vorig jaar is ook het Medical Delta Living Lab opgestart. Dit is een samenwerking van o.a. Omring, lectoren van Hogeschool Inholland en diverse hogescholen en zorgorganisaties in Zuid-Holland. Onder leiding van lector Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen Robbert Gobbens en projectleider Dr. Asha Nagesser wordt onderzoek gedaan naar thuisrevalidatie van geriatrische patiënten. De vraag is welke hulpmiddelen en technologieën je zou kunnen toepassen op deze revalidatietrajecten, zodat patiënt, thuiszorg én mantelzorg er baat bij hebben. ‘Daarnaast starten we binnenkort met het tweede onderzoeksprogramma: PLINT Ondervoeding, wat staat voor Preventief Leer- en Innovatie Netwerk Tegen Ondervoeding. Dit onderzoeksconsortium richt zich op het tegengaan van ondervoeding bij thuiswonende ouderen, waarbij WilgaerdenLeekerweide Groep de primaire zorgpartner is. Onder leiding van lector Health & Food Feike van der Leij wordt onderzocht hoe je ouderen kunt motiveren om meer en voedzamer te eten. 8 november is de kick-off van dit onderzoeksprogramma.’

Westfriese Flex HBO-V

‘Het afgelopen jaar kregen we signalen dat veel MBO-verpleegkundigen willen doorleren. Voorheen kreeg je met een mbo-opleiding wel vrijstellingen, maar duurde de HBO-Verpleegkunde opleiding toch vaak 4 jaar. Hogeschool Inholland ontwikkelde de Flex HBO-Verpleegkunde opleiding. Een maatwerk traject, waarbij je alleen datgene leert wat je nog niet beheerst en ook nog je eigen tempo bepaalt. Wij wilden graag een Flex HBO-V klas voor Westfriesland, zodat zorgmedewerkers uit de regio van en met elkaar zouden kunnen leren. Afgelopen september is een groep van 35 studenten gestart. Ze zijn werkzaam bij Omring, WilgaerdenLeekerweide Groep en het Dijklander ziekenhuis. Op deze manier komen ze in aanraking met casuïstiek uit de verschillende zorgdisciplines en dit verbreedt hun perspectief en ervaring in de zorgsector. Opleiding en ontwikkeling werken heel motiverend, juist voor mensen die werken in een zware sector, zoals de zorg. Jezelf kunnen ontwikkelen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde.’

Een leven lang leren

Vera van Waardenburg, manager Onderwijs & Onderzoek van het cluster Nursing bij Hogeschool inholland: ‘De deelnemers zijn erg enthousiast en dat is inspirerend. Zeker omdat dit met het werkveld gebeurt op zo’n pionierend onderwerp. Het succes van de Westfriese Flex HBO-V-klassen maakt ons trots. We gunnen alle zorgprofessionals een leven lang leren, dus bieden wij hen passend hbo-onderwijs tijdens hun werk.’ Richard Oerlemans, vestigingsdirecteur bij dezelfde school, sluit zicht daarbij aan. ‘Modern onderwijs draait niet meer om een schoolgebouw op één plek. De regio is ons klaslokaal. We brengen onderwijs naar de plek waar de vraagstukken, werkgevers en studenten zijn, wat een vliegwiel vormt voor innovaties. Met het werkveld ontwikkelen we fieldlabs, die ook onder de Talentacademy vallen, waarbij met vragen uit de beroepspraktijk wordt gewerkt. Voor het werkveld in de ICT starten we met het living lab: de IT-Academy.’

Niet denken, maar doen

Ciska: ‘We werken plezierig samen met de Westfriese Bedrijvengroep. Hans Huibers zet het thema en de Talent Academy overal op de agenda. Die contacten zijn zo belangrijk. Ongeacht wat we nog bereiken; er ontstaan meer en meer warme relaties. De zorginstellingen, het onderwijs en zelfs het bedrijfsleven weten elkaar steeds beter te vinden. De samenwerking tussen Omring en WilgaerdenLeekerweide Groep die er nu is, is heel mooi om te ervaren. Samen kun je zoveel dingen doen. En dat doen is belangrijk. Juist door concrete stappen te zetten en je vast te houden aan die droom kom je ergens. Kijk naar onze opleidingen: mensen worden nu écht opgeleid. Dat zou ik ondernemers in Westfriesland écht willen meegeven.

Kun je geen mensen vinden? Wees creatief. Neem contact op met de WBG. Staar je niet blind op wat niet kan, maar zoek naar nieuwe mogelijkheden en bundel je krachten. Ik weet zeker dat er genoeg ambitie is binnen Westfriesland!’