REGIO – Praxis Hoorn, De Omring, Scheuten Glas, Geestmerambacht, VisionsConnected en Greens & Garden zijn in het zonnetje gezet door Stichting Rentree. Stichting Rentree overhandigde deze zes bedrijven namelijk de, door de stichting zelf ontwikkelde, oorkonde Maatschappelijk Verantwoord Personeelsbeleid.

De zes bedrijven zijn door Rentree geselecteerd omdat ze samenwerken met Stichting Rentree om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten participeren in hun organisatie. Wanneer een medewerker behoort tot het doelgroepenregister, geven deze bedrijven tevens invullen aan de Participatiewet wanneer na een werkervaringsperiode de ‘doelgroeper’ in dienst wordt genomen.

De bedrijven werden tijdens een lunch in het zonnetje gezet. Na de lunch was het woord aan Susanne Noppert, directeur/bestuurder van Rentree. Susanne vertelde over de geschiedenis van Rentree en wat Rentree zelf doet aan de Participatiewet. Daarna was het woord aan Wim Schagen, Arbeidsdeskundige van het UWV. Hij gaf zijn visie op de Participatiewet en hoe hier het beste invulling aan gegeven kan worden. Er ontstond een interactieve discussie toen ook de aanwezigen hun succesverhalen gingen delen met de groep.

Aan het eind van de zeer geslaagde lunchbijeenkomst werden de oorkondes en raamstickers door Susanne Noppert uitgereikt aan de bedrijven/instellingen samen met een fraaie bos bloemen. Als laatste gingen alle trotse vertegenwoordigers van de aanwezige organisaties gezamenlijk op de foto en kon men terug kijken op een geslaagd event.