REGIO – Minister Dijsselbloem (Financiën) vraagt zich af of de groei van het aantal ZZP’ers positief moet worden beoordeeld of juist moet worden afgeremd. Dijsselbloem heeft aangekondigd een onderzoek te gaan doen naar de fiscale positie van ZZP’ers. Dit schreef hij in een brief naar de Tweede Kamer.

In de jaren negentig was nog 1 op de 17 werkende zzp’ers, inmiddels zijn dit er 1 op de 10. Dit komt neer op zo’n 800.000 zelfstandiger zonder personeel. Er wordt verwacht dat er binnen afzienbare tijd 1 miljoen ZZP’ers zijn in Nederland.

Onduidelijkheid
Dijsselbloem meent dat er moet worden nagedacht welke gevolgen dit heeft voor het sociale stelsel in Nederland en de premieheffing die nu gebaseerd is op werkgevers en werknemers. Door de groei van het aantal ZZP’ers zouden de opbrengsten van de inkomstenbelasting verminderen door de ondernemersaftrek die nu voor ZZP’ers gelden. Volgens de minister is er op dit moment onduidelijkheid op het gebied van kennis over de positie van ZZP’ers en de fiscale gevolgen hiervan.

Stichting ZZP Nederland positief
Stichting ZZP Nederland schrijft op haar website dat ze positief tegenover het onderzoek ,wat de positie van ZZP’ers moet verduidelijken, staan. Ook het vereenvoudigen van het belastingstelsel is volgens de stichting een positief punt. De stichting denkt echter wel dat het zo kan zijn dat het fiscale stelsel voor zelfstandigen wordt aangepast. Iets waar veel zelfstandigen niet blij mee zullen zijn.

Aanpassingen zijn begrijpelijk
Stichting ZZP Nederland noemt het onderzoek en de mogelijke aanpassingen wel begrijpelijk.  Op dit moment is het zo dat zo’n 35.000 startende ondernemers met een jaarwinst 20.000 euro niets aan inkomstenbelasting betalen omdat ze gebruik kunnen maken van de vele fiscale regels. Hierdoor wordt het vooral voor de groep ZZP’ers die start vanuit een uitkering erg makkelijk. Sinds 2013 mag men 70% van de uitkering behouden zonder daar iets van hoeven te verrekenen. Daarbij komt nog het recht op statersaftrek, zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling. Door deze aftrekposten wordt het fiscale inkomen zo laag, dat men ook nog in aanmerking komt voor diverse toeslagen. Stichting ZZP Nederland wil graag betrokken worden bij het onderzoek en is bereid mee te denken over mogelijke aanpassingen. De Stichting wil niet dat alle aftrekposten zomaar verdwijnen, maar een evenwichtige verdeling van lasten. Hierbij moet rekening gehouden worden met het ondernemerschap en de risico’s die het met zich meebrengt.

 

Bron: Stichting ZZP Nederland