REGIO – De Nederlandse ondernemers lijken positief gestemd. De investeringsbereidheid onder onze ondernemers is tegenomen en ze kijken positief tegen het ondernemersklimaat aan. Ook verwacht de ondernemer weer personeel aan te nemen. Dit blijkt uit de jaarlijkse Mid Market Monitor van Deloitte over het middenbedrijf.

In het onderzoek wordt de mening van ondernemers gevraagd over het ondernemersklimaat, investeringen en toekomstverwachtingen. Hieruit kwam naar voren dat veel ondernemers bereid zijn om te investeren. 45% van de voornemens is nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Daarnaast wil 40% investeren in de aanschaf van nieuwe kapitaalgoederen.  Ook in het automatiseren van bedrijfsprocessen wil 60% investeren.  ‘Het middenbedrijf heeft duidelijk weer vertrouwen in de toekomst en is ook bereid daar risico’s voor te nemen’, aldus Mennolt Beelen, managing partner bij Deloitte.

Omzetgroei
De ondernemers zijn tevens positief over de verwachten omzetgroei. Meer dan de helft (60%) verwacht dat de omzet het komende jaar zal stijgen. 10 procent verwacht zelfs een sterke stijging. Vorig jaar verwachtte nog een minderheid omzetgroei. ‘Uit ons onderzoek blijkt dat ondernemingen financiering niet als beperkende factor voor omzetgroei zien’, aldus Beelen. ‘Het is echter maar zeer de vraag of ondernemingen ook de gewenste investeringen gefinancierd krijgen.’

Ondernemersklimaat
Over het huidige ondernemersklimaat is 65% van de ondernemers neutraal, 20% is positief en 14% vindt het huidige klimaat slecht. Vorig jaar vond nog een kwart van de ondernemers het ondernemersklimaat slecht.

Ontwikkeling personeelsbestand
Het onderzoek richtte zich tevens op de ontwikkeling van het personeelsbestand bij het middenbedrijf. Ook hier is een positieve tendens zichtbaar. 30% van de ondernemers verwacht dat er personeel wordt aangenomen de komende periode, de helft verwacht dat het aantal personeelsleden gelijk blijft.