Er zijn problemen in de bouwsector. Er is veel vraag naar woningen in Westfriesland, maar door het stikstof probleem zou er niet meer gebouwd kunnen worden. In een rondetafelgesprek met Parel Bedrijven van de WBG een verkenning van het probleem en de mogelijke oplossingen.

Thom Koper van het gelijknamige bedrijf actief in grond, weg- en waterbouw lijkt de ondernemer te zijn die nu het meeste hinder ondervindt. Naast het stikstofprobleem hadden zij ook direct te maken met de pfas regels. “Door onbekendheid wat deze regels exact inhielden werden opdrachtgevers voorzichtiger waardoor het aantal nieuwe opdrachten kleiner werd. Gelukkig kwam de provincie met een nieuwe norm waardoor wij weer grond kunnen verplaatsen.”

Stikstof (g)een probleem voor Westfriesland?

Zowel Peter Langenberg van Zeeman Vastgoed als Piet Jan Ooms van Ooms Bouw & Ontwikkeling zien vooral problemen voor de middellange termijn. Ooms: “Op korte termijn kunnen wij nog aan de gang. De werken die lopend zijn hebben hier geen last van.” Langenberg: “Het Holenkwartier op de voormalige Philipslocatie in Hoorn, waar we in de komende 3 à 4 jaar zo’n 400 woningen en 5000 m2 commerciële voorzieningen gaan realiseren, kan gelukkig doorgang vinden.” Hij geeft aan dat het probleem met het stikstof al in 2010 bekend was meer de overheid tot de uitspraak heeft afgewacht met maatregelen. “Met de huidige crisis tot gevolg.“

De stikstofproblemen liggen dus vooral buiten de regio Westfriesland. Dit betekent overigens niet dat er geen probleem is voor de regio Westfriesland, in tegendeel, vindt Jan Overtoom namens Bouwend Nederland. “Bouwbedrijven in Westfriesland werken niet alleen in Westfriesland, maar in de gehele provincie en zelfs verder. De teruggang in opdrachten komt hier dus ook hard aan.”

Schaarste aan woningen

Het uitblijven van nieuwe grootschalige woningbouwplannen in Westfriesland, houdt de schaarste van beschikbare woningen in stand. Iets wat Edwin Sinnige van makelaar Boekweit Olie ook ziet. “Door prijsstijgingen heeft juist de onderkant van de markt, de starters en mensen met een laag inkomen, het moeilijk om een geschikte woning te vinden.” Paul Moerkamp van Van Overbeek is het hiermee eens. Hij ziet dat een deel van de nieuwe woningvoorraad gekocht wordt door de inwoners uit regio Amsterdam die noordelijker zoeken. Voor het zakelijk vastgoed ziet hij dit bouw probleem nog niet.

Investeren en circulair bouwen

De roep om uitstoot van stikstof tijdens het bouwproces te voorkomen door aanpassingen en nieuwe machines is volgens Ooms lastig. “Met mindere vooruitzichten, is er geen investeringsklimaat.” Thom Koper bevestigt dit. Toch past Ooms circulair bouwen toe bij een project in Utrecht.

Oplossing

De woningvoorraad uitbreiden kan volgens de deelnemers in grote lijnen op twee manieren. Een verdichting in de binnenstad. “Alleen heb je dan met enorme bezwaren te maken, wat de snelheid van oplevering tegen werkt,” geeft Sinnige aan. Een tekort aan ambtelijk personeel ziet Overtoom als een optelossen probleem. Hierbij kan een initiatief als Woningmakers.nl helpen. Zij kijken met gemeenten en ondernemers naar bestaande plannen en leggen focus op de juiste projecten die op korte termijn het woning tekort kunnen oplossen.

De andere oplossing is vooral door het bouwen van nieuwe woonwijken aan de randen van de stad. Hierin ziet Ooms vooral kansen door samen te werken. “Als regio moeten WBG en gemeenten samen lobbyen bij de provincie voor meer woningbouw, want de vraag is er in Westfriesland.” De eerste aanzet daarvan staat in het Pact 7.1 van de gezamenlijke Westfriese gemeenten, die vast ook op de bureaus in het provinciehuis in Haarlem terecht zal komen.

Het gehele rondetafelgesprek is op video opgenomen en terug te zien en te beluisteren via www.wbg.wf/rondetafelbouw.