In het digitale tijdperk wordt cyberveiligheid steeds belangrijker. De afhankelijkheid van technologie brengt voor bedrijven nieuwe risico’s met zich mee. Daarom heeft CyberVeilig Westfriesland een nieuw meldpunt gelanceerd, specifiek voor bedrijven. Dit meldpunt biedt een centraal platform voor het melden van cyberincidenten en helpt bedrijven zich beter te beschermen tegen digitale bedreigingen.

CyberVeilig Westfriesland is opgezet vanuit het collectieve bedrijfsleven en werkt samen met de Westfriese Bedrijven Groep, Talent Academy Westfriesland en de 7 Westfriese gemeenten. Met als doel om de digitale weerbaarheid van bedrijven te verbeteren. Onafhankelijk en zonder winstoogmerk.

Na de start in 2023 zijn bijna 30 bijeenkomsten (mede) georganiseerd in Westfriesland, en ca. 500 ondernemers bewust gemaakt van de noodzaak om te werken aan hun digitale weerbaarheid. Met als resultaat dat CyberVeilig Westfriesland al diverse bedrijven concreet geholpen heeft met het inzichtelijk maken van hun kwetsbaarheden, het bieden van handelingsperspectief en het trainen van medewerkers.

De opzet van het nieuwe meldpunt is de volgende fase in de dienstverlening van CyberVeilig Westfriesland. Een centraal punt met professionele ondersteuning in het geval je als bedrijf slachtoffer bent geworden van cybercrime. Het meldpunt is toegankelijk via de website en telefonisch. Bedrijven kunnen hier op een veilige en vertrouwelijke manier cyberincidenten melden.

De belangrijkste onderdelen van het nieuwe meldpunt zijn:

Acute 1e hulp

Telefonisch meldpunt met hulp bij digitale noodgevallen. Via het noodnummer op de website heb je 24/5 toegang tot het incident response team. Zij kunnen desgewenst 1e hulp bieden.

Melding en registratie

Voor het melden van cyberincidenten, zoals phishing-aanvallen, ransomware, datalekken en andere vormen van cybercriminaliteit. Door het registreren van de meldingen worden trends en patronen in cyberdreigingen beter in kaart gebracht. Deze gegevens zijn cruciaal voor het ontwikkelen van preventieve maatregelen en het verbeteren van de algehele cyberveiligheid voor bedrijven in de regio.

Ook vind je op de website handige links om je verder te helpen, bijvoorbeeld voor het doen van aangifte of het melden van een datalek.

Het nieuwe meldpunt van CyberVeilig Westfriesland is een veelbelovend initiatief dat de digitale veiligheid van bedrijven in de regio aanzienlijk kan verbeteren. Door een centrale plek te bieden voor het melden van cyberincidenten, bewustwording te vergroten en directe ondersteuning te bieden, zet Westfriesland een grote stap richting een veiliger digitaal klimaat voor bedrijven.

Abonnement

Cyberveiligheid is een continu proces wat begint met het creëren van inzicht. In beleid, techniek en mens.  Daarvoor is een standaard abonnement ontwikkeld gericht op de 5 basiselementen van digitale beveiliging. Onderdeel van het abonnement is een security-assessment. De uitgebreide rapportage die daaruit voortkomt wordt door experts toegelicht geeft een goed beeld van het huidige niveau van cyberveiligheid en het benodigde handelingsperspectief.

Naast een abonnement biedt CyberVeilig Westfriesland diverse losse oplossingen. Zoals een fysieke awareness training voor medewerkers om phishing te herkennen. Of specifieke e-learnings om de bewustwording en het kennisniveau te verhogen. Verder zijn er diverse scans om de status van het netwerk te beoordelen en kunnen bedrijven geholpen worden met securitybeleid en het opzetten van een calamiteitenplan.

Voor meer informatie over het nieuwe meldpunt en de dienstverlening van CyberVeilig Westfriesland, kijk op www.cyberveiligwestfriesland.nl.