De Kamer van Koophandel introduceert binnenkort zijn eigen informatie-app. ‘Met deze app kunnen ondernemers informatie opvragen over andere bedrijven’, vertelt Claudia Zuiderwijk van de Kamer van Koophandel aan het FD.

De Kamer van Koophandel, die per 1 januari officieel is samengegaan met adviesorganisatie Syntens zal de app in het eerste kwartaal van dit jaar lanceren. ‘De nieuwe app zal met regelmaat vernieuwd worden, waardoor steeds meer informatie beschikbaar komt voor ondernemers. De kennis die we hebben, geven we terug aan de ondernemers.’

Niet geheel gratis
De informatie die de app zal bevatten, zal overigens niet gratis zijn. ‘Op den duur moeten er gegevens beschikbaar komen waarmee bijvoorbeeld bekeken kan worden hoeveel, en wat voor soort bedrijven in een bepaald gebied failliet zijn gegaan. Voor dit soort informatie zal een ‘marginaal’, kostendekkend bedrag worden gevraagd.’

24/7  
De app is volgens Zuiderwijk één van de manieren waarop de nieuwe Kamer van Koophandel zich digitaal wil laten gelden. ‘Het is de bedoeling dat ondernemers zo snel mogelijk en op ieder gewenst moment gebruik kunnen maken van de diensten van de KvK.’