REGIO – Na jaren van koopkrachtdaling lijkt het er weer wat beter uit te zien voor de Nederlandse huishoudens. Voor veel huishoudens stijgt namelijk de koopkracht. Door een lage inflatie, lagere premie voor de (basis)zorgverzekering en het verlagen van het belastingtarief, ziet de koopkracht er in 2014 beter uit dan het Nibud met Prinsjesdag berekende, dit meldt het Nibud.

Volgens de nieuwste berekeningen gaan zowel de meeste werkenden als bijstandsgerechtigden er dit jaar op vooruit. Daarentegen leveren ouderen en huishoudens waarvan maar één van de partners werkt, bijna allemaal in. Alleenstaanden met een AOW-uitkering gaan er 8 euro per maand op vooruit. Ouderen met een aanvullend pensioen gaan er enkele of tientallen euro’s op achteruit.

Voor werkenden met een inkomen hoger dan 50.000 bruto per jaar is er ook een (lichte) koopkrachtdaling. Dit komt doordat de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk wordt afgebouwd. Maken zij gebruik van kinderopvang, dan gaan zij er door een verhoging van de kinderopvangtoeslag voor hogere inkomens, minder op achteruit.

Voor alle ouders van kinderen ouder dan 5 jaar, is het positief dat de geplande verlaging van de kinderbijslag niet doorgaat.