In een tijd waarin bouwgrond uiterst schaars is, start Klaver Agrarisch Vastgoed half april met de verkoop van 3 ruime kavels op bedrijventerrein Vredemaker Oost in De Goorn. Met projectontwikkelaar Tevredenmaker en in goede samenwerking met provincie en gemeente heeft ze een plan opgesteld met een kwalitatief hoogwaardige uitstraling. Een unieke kans.

Dorien Klaver: ‘Doordat Distriport niet door is gegaan, is ruimte ontstaan voor uitbreiding van bedrijventerrein Vredemaker Oost. In samenwerking met de gemeente Koggenland en de provincie kunnen we nu 3 bouwkavels van in totaal 2,4 hectare aanbieden. Het betreffen twee kavels op een zichtlocatie aan de Westfrisiaweg en een kavel langs de Vredemakersweg voor bedrijfsgebouwen. Twee bedrijfskavels mogen ook worden gesplitst voor twee kleinere panden. Voor alle kavels geldt dat bedrijven tot en met categorie 3.2 zich er mogen vestigen. De uitbreiding van het bedrijventerrein wordt aangesloten op de bestaande wegen van het terrein. De kavels zijn beschikbaar voor de hele regio. We spelen in op de schaarste aan bedrijfsgrond in Westfriesland.’

Kwalitatief hoogwaardige uitstraling

Het plan is een samenwerking van Klaver Agrarisch Vastgoed en projectontwikkelaar Tevredenmaker, dat weer een combinatie is van Bouwend Waarland en Uranus Beheer. Nico Berger van Tevredenmaker: ‘De kavels worden bouwrijp opgeleverd, inclusief de bestrating en beplanting van de directe omgeving. We hebben veel aandacht besteed aan het beeldkwaliteitsplan en zorgen voor een kwalitatief hoogwaardige uitstraling van het geheel. In combinatie met de mooie zichtlocatie, is dit een mooie kans voor ondernemers in de regio.’

Reuring op de Vredemaker

Na lange tijd komen er eindelijk nieuwe kavels beschikbaar op de Vredemaker. Een druppel op de gloeiende plaat in deze markt? Dorien: ‘Eigenlijk wel, maar nieuwe bouwgrond beschikbaar krijgen gaat niet zo eenvoudig en kost tijd. Hopelijk volgen meer projecten. Voor nu hopen we in het najaar te kunnen starten met het bouwrijp maken van de grond, waarna we de kavels eind dit jaar bouwrijp kunnen opleveren. Om dit najaar te starten moet de gemeente nog wel het bestemmingsplan in procedure brengen en vaststellen. Bedrijven zijn vrij om zelf een ontwerp te maken voor hun pand. Wanneer ze zich houden aan de eisen van het bestemmingsplan, kunnen ze op korte termijn een omgevingsvergunning krijgen. Zo komt er eindelijk weer wat reuring op de Vredemaker.’