REGIO – De Noord-Hollandse bollensector onderzoekt in samenwerking met Incotec Enkhuizen of het bollenplantgoed gecoat kan worden. Incotec doet dit al met zaadjes, waarbij zij, middels de techniek, wereldwijde faam genieten.

Het betreft een samenwerking van de kringen West-Friesland en Noordelijk Zandgebied van de KAVB (Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur) en Incotec. ‘Het project staat nog in de kinderschoenen. We zijn nog in een proefstadium’, vertelt Cor de Graaf, hoofdbestuurslid van de KAVB aan het NHD. ‘Het is een initiatief vanuit de sector.’ De Graaf schat het project kansrijk in. ‘Als het lukt kunnen we een megaslag maken met die reductie.’ Door de bloembollen te coaten, wordt het bolletje als het ware ingepakt in een dun laagje. In dit laagje zijn stoffen aangebracht die de bol beschermen tegen allerlei aantastingen. Daarnaast biedt het laagje extra voedingsstoffen voor de bol.

André Hoogendijk, adjunct-directeur KAVB: ‘In de bollensector worden al zo’n 20 jaar milieumaatregelen genomen in overleg en samenwerking met de overheid. We hebben in de jaren 90 een landelijk mileuplatform opgericht om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk terug te dringen. We willen virussen, bacteriën en schimmels, die bollen aan kunnen tasten, op een zo goed mogelijke en milieuvriendelijke manier voorkomen dan wel bestrijden. Op dit moment is het zo dat veel bollen, wanneer ze van het land gehaald zijn, worden opgeslagen in koelcellen. Tijdens de opslag kunenn de bollen worden aangetast door schimmel. Om de schimmel te voorkomen worden de bollen nu in een bad gedompeld. Dit werkt goed, maar is niet efficiënt.’ Inmiddels hebben Incotec en het KAVB de handen ineengeslagen om een andere manier te vinden om het bollenplantgoed te beschermen. ‘Het is een project dat aan het eind van het jaar wordt afgesloten. Het lijkt de goede kant op te gaan. En als de uitslag positief is, betekent dit een flinke doorbraak in de bollensector. Naast Incotec werken we in dit project samen met PPO Lisse en de Proeftuin Zwaagdijk.‘​