REGIO – Uit een onderzoek van De Nederlandsche Bank is gebleken dat de kredietverlening door banken aan het midden- en kleinbedrijf onder druk staat. Volgens ministers Dijsselbloem en Kamp is dit ‘zorgelijk’. Het kabinet wil dan ook nog voor de zomer maatregelen om de kredietverlening aan het mkb te versterken.

Dit schreven de ministers woensdag aan de Tweede Kamer. Volgens De Nederlandsche Bank zijn de grote risico’s sinds het begin van de crisis voor banken reden om het aanbod van kredieten te beperken.

Voor het kleinere mkb is het eigen vermogen een beperkende factor. De ministers melden dat het met weinig eigen vermogen lastig is om een lening te krijgen.  ‘Het is voor banken immers risicovoller om een krediet te verlenen aan een bedrijf met een slechte eigenvermogenspositie.’ Het kabinet nam al eerder maatregelen om de kredietverlening te stimuleren, zoals garanties en borgstellingen en kleine leningen aan mkb’ers die bot vingen bij de bank. Toch zijn er nog steeds problemen. Het kabinet staat dan ook achter de mening van DNB dat er een actieplan moet komen. Er is een ambtelijke werkgroep ingesteld die naar oplossingen gaat zoeken.