ENKHUIZEN – JanWillem Breukink is benoemd als de nieuwe voorzitter in het bestuur van Seed Valley. Hij volgt Roland Peerenboom op, die onlangs is gestart als algemeen directeur van het veredelingsbedrijf KWS Potato in Nagele, Flevoland. Breukink neemt het roer over in het jaar dat het regionale cluster van 23 bedrijven een gezamenlijke omzet realiseert van meer dan een miljard euro.

JanWillem Breukink kondigde al in oktober 2013 aan een opvolger te hebben gevonden voor zijn functie als CEO van Incotec Group. Breukink blijft als directielid betrokken bij Incotec en legt zich toe op de wereldwijde marktintroductie van nieuwe technologieën. Ook zet hij zich in voor het versterken van het imago van Incotec en de gehele bedrijfstak.

Regionaal bedrijf, landelijke uitstraling
Seed Valley, in 2008 opgericht om het imago en de economische positie van de zaadsector in Noord-Holland Noord te versterken, groeide onder leiding van Roland Peerenboom uit tot een regionaal bedrijvencluster met landelijke uitstraling, continuïteit en een hoog organiserend vermogen. De bedrijfstak deed van zich spreken in diverse landelijke media, bracht samenwerking met het onderwijs tot stand en wekte de belangstelling van vele politici, bestuurders en beleidsmakers.

Veel bereikt
Breukink over zijn nieuwe rol als voorzitter: “We hebben met Seed Valley al veel bereikt in een relatief korte tijd. In de komende periode wil ik stevig inzetten op het verder uitbouwen van het draagvlak onder Seed Valley. Dat betekent dat we meer bedrijven in de regio bij ons programma willen betrekken en op zoek gaan naar manieren om overheden te laten co-financieren in projecten. Daarnaast moeten we verbindingen leggen met andere sectoren en nóg actiever de media opzoeken met verhalen over onze sector.”

Naast zijn voorzittersrol in Seed Valley is JanWillem Breukink tevens bestuurder van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Het topsectorenbeleid van het ministerie van Economische Zaken is gericht op slimme samenwerking tussen bedrijven, onderzoekers en de overheid, en heeft tot doel ons land economisch en maatschappelijk tot de wereldtop te laten behoren. In die functie maakte Breukink onlangs deel uit van de delegatie die de Chinese president Xi Jinping tijdens diens staatsbezoek aan Nederland een toelichting gaf over de innovatieve agro- en voedseltechnologie die hier wordt ontwikkeld.