HOORN – Het Affichemuseum in Hoorn kan blijven. B en W Hoorn hebben besloten het pand te verkopen aan een gegadigde die bereid is het pand voor 10 jaar aan het museum te verhuren. De gemeente verwacht dat de koop- en bijhorende huurovereenkomst nog deze maand getekend kunnen worden.

Door een korting op de subsidie kon het Affichemuseum de huur van het monumentale pand niet meer opbrengen. Hierdoor kwam het museum in de problemen. Het pand, Grote Oost 2-4, is eigendom van de gemeente en zou na de opzegging van de huurovereenkomst per 1 januari worden verkocht.

Het museum zelf is er niet in geslaagd om alternatieve huisvesting te vinden. Inmiddels is er een koper voor Grote Oost 2-4 gevonden die het pand voor 10 jaar wil verhuren aan het Affichemuseum.  De bereidheid van de koper om het pand voor 10 jaar aan het Affichemuseum te verhuren tegen een vooraf vastgestelde huur was voor de gemeente doorslaggevend om tot verkoop over te gaan. Voor de koper van het pand geldt als ontbindende voorwaarde dat hij de financiering rond krijgt.

Wethouder Westenberg is blij
Het Affichemuseum is blij met de gevonden oplossing. Ook Peter Westenberg (wethouder Kunst en Cultuur) is tevreden met de einduitkomst: ‘Als gemeente wilden we het Affichemuseum, dat internationale faam geniet, natuurlijk graag voor onze stad behouden. Tegelijk kreeg ook dit museum, net als andere culturele instellingen in Hoorn, te maken met bezuinigingen. Met deze verkoop aan een partij die het museum goedgezind is, is een voor alle partijen bevredigende oplossing gevonden.’