Bij vier op de tien bedrijven zijn er niet altijd voldoende bedrijfshulpverleners (BHV’ers) aanwezig. Bij een op de vijf bedrijven is er zelfs helemaal geen BHV’er in huis. Voor meer dan de helft van de bedrijven geldt dat er in de praktijk geen zekerheid is over de aanwezigheid BHV’ers. Ook ontbreekt het bij veel bedrijven aan voldoende medische bedrijfshulpverleningsmiddelen, zoals een AED of EHBO-koffer. Dit blijkt uit de Nationale Veiligheidsbarometer van Securitas.

Vanuit de ARBO-wet verplicht is als werkgever zorg te dragen voor de veiligheid en welzijn van medewerkers en bezoekers. Toch geeft drie procent aan geen enkel bedrijfshulpmiddel in huis te hebben en twintig procent beschikt niet over een verbandkoffer. Dit terwijl bij tien procent van de bedrijven het afgelopen jaar zich een medisch ongeval voordeed. Bij bijna de helft van de middelgrote bedrijven is een AED in huis. Voor kleine bedrijven (tot tien werknemers) is dit slechts één op de vijf. Maar het in huis hebben van een AED is niet verplicht. Toch is het volgens Thijs van Rooden, Branch Manger Safety bij Securitas, wel verstandig een AED in het bedrijf te hebben. ‘Een AED heeft meerdere malen bewezen levens te redden.

Bron: Briskmagazine