Steeds meer mensen én bedrijven maken gebruik van social media. In Nederland maakt meer liefst 53 procent van de bedrijven gebruik van sociale netwerken en daarmee scoren we ver boven het EU-gemiddelde. Veel bedrijven gebruiken social media om dichter bij hun klanten te komen te staan.

Het gebruik van social media heeft echter ook een keerzijde. Wanneer de medewerkers social media moeten gebruiken voor hun werk, om bijvoorbeeld de bedrijfspagina’s bij te houden, is de verleiding erg groot dat zij ook hun privé social media gebruiken. Het is voor ondernemers dan ook van belang om bewust om te gaan met social media. GFI Software zette vijf zaken op een rij waarvan ondernemers zich bewust moeten zijn

Productiviteitsverlies
Elk moment social media mogen gebruiken biedt vele voordelen voor het bedrijfsleven. Op deze manier kunnen de medewerkers direct contacten leggen met klanten, ontdekken wat de concurrentie doet en zijn ze altijd op hoogte van de laatste ontwikkelingen. Daar staat tegenover dat het gebruik van social media ook veel tijd in beslag kan nemen. Volgens het onderzoek van GFI Software gebruikt één op de drie medewerkers social media onder werktijd. Maar ze gebruiken onder werk tijd ook hun privé social media. Eén op de vijf medewerkers geeft aan dat dit een negatief effect heeft op de productiviteit. Als ondernemer moet je dan ook waken dat de productiviteit niet onder druk komt te staan door social media.

Onderlinge irritaties
De onderlinge relaties tussen medewerkers kunnen verstoord worden door social media. Als een collega van een andere collega ziet dat hij regelmatig op Facebook zit, kan dit irritaties opleveren. Een goed beleid helpt hierbij. Spreek bijvoorbeeld af hoeveel tijd medewerkers mogen besteden aan social media. Zo kunnen irritaties worden voorkomen.

Privacy- en concurrentiegevoelige informatie
Medewerkers zijn vrij om hun social media-accounts te gebruiken zoals zij dat willen, maar maak hen wel bewust van de consequenties voor het bedrijf wanneer zij vertrouwelijke informatie openbaar maken. Jouw bedrijfsimago kan ernstig geschaad worden als een medewerker vroegtijdig interne informatie verspreid (bijvoorbeeld een geplande overname) of als de medewerker zich negatief uitlaat over een klant. Voorkom ook dit door goede afspraken te maken!

Malware
Malware is een constante bedreiging voor bedrijven. Hierbij kan gedacht worden aan met malware geïnfecteerde downloads, het delen van gecomprimeerde bestanden of links die gebruikers naar phishing sites leiden. Internet filtering-software kan hierbij ondersteuning bieden. Dergelijke software kan downloads en sites scannen, zodat malware het bedrijf niet binnen kan dringen en cruciale bedrijfsdata niet verloren gaat.

Schenden van auteursrechten
Delen is een belangrijk onderdeel van social media-gebruik. Nieuwsberichte, standpunten en meningen worden vaak gedeeld. Het delen kan bijdragen om de bedrijfsvisie extern te communiceren. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met auteursrechten.  Schending van auteursrechten kan flinke boetes opleveren.

Bron: Briskmagazine