Afgelopen jaar moesten kleine en middelgrote bedrijven vaker dan ooit op de betaling van hun rekening wachten. Acht op de tien ondernemingen kreeg zelfs te maken met het faillissement van een afnemer en konden daardoor helemaal naar hun geld fluiten. Dit blijkt uit cijfers van Interpolis.

Volgens Interpolis blijft wanbetaling, ondanks dat het aantal incassoprocedures in 2013 niet toenam, een groot probleem. Zo komt een gemiddeld openstaand bedrag al snel op € 6.000,-. Ook bedragen van een ton zijn geen uitzondering meer. Daarnaast staan vorderingen ook steeds vaker open, gemiddeld wel zo’n veertig dagen.

Kleine bedrijven en zelfstandigen hebben het vaakst te kampen met facturen die niet of te laat worden betaald. Daarnaast geeft 40 procent van de ondernemers aan dat te laat betalende afnemers ertoe leiden dat de liquiditeitspositie onder druk komt te staan. De juristen van Interpolis, die bedrijven bijstaan bij wanbetalende klanten, krijgen steeds vaker met curatoren te maken.

Voorkomen
Interpolis roept ondernemers op om zich vooraf beter te informeren over de financiële gezondheid van potentiële opdrachtgevers en zorg te dragen voor goede leveringsvoorwaarden. Het maken van een preventieve risico-inventarisatie is ook belangrijk. Als de continuïteit van een bedrijf onder druk dreigt te komen door één van de wanbetalers, is het volgens Interpolis verstandig om maatregelen te treffen.