HOORN – Wethouder Aart Ruppert ontvangt aankomende maandag het certificaat Bewijs van Goede Dienst van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Op dit certificaat staan de acties waarmee de gemeente Hoorn de komende tijd aan de slag gaat om de dienstverlening aan ondernemers te verbeteren. Uitgangspunt is: het zo gemakkelijk mogelijk maken voor ondernemers en ze zoveel mogelijk ruimte geven om te ondernemen.

Net als 175 andere gemeenten, heeft de gemeente Hoorn haar dienstverlening aan ondernemers laten onderzoeken met het Bewijs van Goede Dienst van Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). Het onderzoek is gedaan aan de hand van diverse kwaliteitscriteria die ondernemers belangrijk vinden, zoals klanttevredenheid, toegankelijkheid van de gemeente, snelheid van dienstverlening en actualiteit van de website. Ruim 50 ondernemers werkte mee aan een telefonische enquête, waarna de gemeente vervolgens een verbeterplan kon opstellen. Aart Ruppert: ‘We vinden de dienstverlening aan onze ondernemers belangrijk. Het Bewijs van Goede Dienst geeft ons een beeld van hoe ondernemers onze dienstverlening ervaren en waar wij in kunnen verbeteren. We willen het ze graag zo gemakkelijk mogelijk maken en ze zoveel mogelijk ruimte geven om te ondernemen. De eerste stappen daarvoor hebben we gezet.’

Verbeteringen
Op het certificaat Bewijs van Goede Dienst staan diverse acties uit het verbeterplan van de gemeente. Zo wordt als verbeterpunt het uitbreiden van het aantal digitaal aan te vragen producten genoemd en het verder te verbeteren van de informatie die nu op de website voor ondernemers te vinden is. Daarnaast gaat de gemeente Hoorn op een eenduidige manier informatie over (vergunning)aanvragen bijhouden in een digitaal zaaksysteem. Hierdoor worden afhandelingstermijnen beter bewaakt en kunnen ondernemers beter geïnformeerd worden over de voortgang van hun aanvraag. Onlangs is de gemeente Hoorn al aangesloten bij het Ondernemingsdossier, daarmee kunnen ondernemers eenvoudig vergunningen aanvragen en meldingen doen.