MEDEMBLIK – Al geruime tijd werd er gesproken over een nieuwe bestemming van het oude stadhuis van Medemblik. Afgelopen tijd werden drie plannen getoetst door een commissie van deskundigen en een beoordelingscommissie. Ruim 500 inwoners en raadsleden van Medemblik lieten hun stem horen, waarna de meerderheid koos voor het plan van Bovisie/USP.

Bovisie/USP bouwt het oude stadhuis in Medemblik om tot een hotel met restaurant waar enkele winkels, appartementen en herenhuizen omheen staan. Alles in stijl van het stadhuis. Het plan met restaurant, winkel en verblijfsaccommodatie (M.Noor BV) werd tweede en het plan met het museum (Holla) werd derde.

Meeste stemmen
In de aanbesteding is de mening van inwoners en raadsleden meegenomen. Zij konden de drie plannen bekijken en hun stem uitbrengen. Deze uitslag is onderdeel van de uiteindelijke beoordeling (waarin ook gekeken is naar vorm, volledigheid, koopsom, etc.). Tijdens de inloopmiddag/-avond voor inwoners en raadsleden zijn 555 stemmen uitgebracht.

Bestemmingsplanprocedure en planontwikkeling
Nu het besluit genomen is, gaat de zogenoemde Alcateltermijn lopen (een termijn van 20 dagen voordat een definitieve gunning en het tekenen van de koopovereenkomst aan bod komen. De termijn is bedoeld voor het geval er door een andere partij protest wordt aangetekend.) In de koopovereenkomst is opgenomen dat er een realisatieplicht is binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van de bestemmingswijziging, dat de monumentenstatus van het oorspronkelijke stadhuis behouden blijft en dat de trouwzaal behouden blijft. Ook is een uitgangspunt dat het museum dat nu in het stadhuis zit, een plek krijgt op de locatie.