Dit voorjaar stapte Esther Zijl in een nieuw avontuur als directeur van Ontwikkelingsbedrijf NHN. In een regio die haar zo vertrouwd is, blijft ze werken aan duurzame verbindingen tussen verschillende organisaties. En net als in de kinderopvang blijft ze streven naar ontwikkeling en groei. Die is namelijk mogelijk op alle niveaus en in de breedste zin van het woord.

‘Na jarenlang in de kinderopvang te hebben gewerkt, de laatste tien jaar als directeur-bestuurder van Stichting Forte Kinderopvang, lijkt het Ontwikkelingsbedrijf een heel nieuwe stap. Dat valt in de praktijk wel mee. Ook in mijn nieuwe rol ben ik veel bezig met het onderwijs en de verbinding met het bedrijfsleven. Als ondernemer en bestuurder draai ik al heel wat jaren mee in deze regio en ik merk dat ik veel met dezelfde mensen in contact kom. Ik ben nu vanuit een ander perspectief met dezelfde dingen bezig en dat voelt vertrouwd.’

Creatief en nieuwsgierig

 ‘Ik vind het belangrijk dat mensen met plezier kunnen wonen en werken in Noord-Holland Noord. En net als in de kinderopvang wil ik mensen voorbereiden op een onbekende toekomst. Het is belangrijk dat mensen op een creatieve, nieuwsgierige manier in het leven staan. Dat ze zichzelf willen blijven ontwikkelen De hoofdsporen voor het Ontwikkelingsbedrijf zijn de arbeidsmarkt, energietransitie en digitalisering. Deze thema’s zijn relevant in alle branches. We willen ondernemers helpen hiermee om te gaan. We kunnen ze kennis, netwerk en ervaringen aanreiken, zodat ze weten wat ze kunnen doen en waar ze geld kunnen vinden om dat te organiseren. Door de koudwatervrees heen en knelpunten met nieuwsgierigheid en creativiteit te lijf. Het zijn tijden waarin dingen móeten veranderen, maar daar mogen ondernemers best wat support bij krijgen.’

Concrete resultaten

‘Na een half jaar heb ik mijn draai wel gevonden. De werkwijze verschilt met wat ik deed. Ik ga vooral voor concrete resultaten. Het gaat mij er niet om dat we een mooi document hebben gemaakt of met een groep mensen om tafel zitten. Ik ben blij als er daadwerkelijk meer stages zijn in de beroepspraktijk. We zijn met Inholland bijvoorbeeld bezig met fieldlabs. Daar werken studenten met robots en machines uit de praktijk. Zo verbinden we praktijk en onderwijs. Dat vind ik echt mooi. Ik hoop dat we dit in de toekomst niet alleen voor MBO en HBO, maar ook voor Primair en Voortgezet Onderwijs kunnen realiseren.’

De nieuwe economie

‘Ik vind het belangrijk dat we op een nieuwe manier gaan kijken naar de economie en naar economische ontwikkeling. Groei is geen doel op zich, maar ontwikkeling daarentegen wel. Een inclusieve samenleving waarin iedereen iets kan bijdragen. Ik voel dat daar heel veel draagvlak voor is. Daarbij moet je een grote broek durven aantrekken als regio. Wíj kunnen bijdragen aan de voedselvoorziening in de wereld of aan de energie innovatie. Het is belangrijk dat de verschillende regio’s elkaar kunnen versterken. Als we de handen ineenslaan, zijn we een sterkere partner richting de Metropoolregio Amsterdam. Dat samenwerken is belangrijk, op alle fronten. We moeten het echt samen doen met de ondernemers, maar ook het onderwijs.’

De kracht van Westfriesland

‘Ondernemers in Westfriesland zijn op een professionele manier verenigd via de Westfriese Bedrijvengroep. Dat helpt om belangrijke punten aan de kaak te stellen. Daarmee is Westfriesland echt een voorbeeld voor andere regio’s en daarmee een belangrijke gesprekspartner richting de verschillende overheden. En daarmee is de WBG een belangrijke partner voor het Ontwikkelingsbedrijf. Ook hier geldt dat je gezamenlijk sterker bent. Je kunt een goede afweging maken wat belangrijk is voor de meeste ondernemers en daar actie op ondernemen. Met een open blik samen werken aan een welvarende regio.’

Ontwikkelingsbedrijf NHN helpt ondernemers verder. Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Kijk dan op nhn.nl of bel 072 – 519 5774.