Een aantal autobedrijven heeft de intentie om langs de A7 bij de afslag Purmerend-Zuid een centraal autocentrum te vestigen. De bedoeling is dat er een gecentraliseerd dealernetwerk komt met de bijbehorende voorzieningen, zoals een autowasstraat.

Onder andere Frans Appel van Maaral Hoorn is een van de initiatiefnemers. ‘Op dit moment zijn we druk bezig met een studie naar de mogelijkheden. Het college van Purmerend vindt het interessant en heeft de intentieverklaring getekend. De insteek is dat we met een aantal autobedrijven uit het hogere segment, zoals Audi, Mercedes, BMW en Volvo, ons centraal vestigen langs de A7. Dit is een unieke plek, omdat deze goed zichtbaar en bereikbaar is,’ aldus Frans.

De redactie van Westfriese Zaken zet echter haar vraagtekens bij het initiatief. Wat zijn de gevolgen van de eventuele vestiging langs de A7 voor de autobedrijven in West-Friesland? Gaan de lokale auto-ondernemers hier last van ondervinden?

Erik van der Maat van autobedrijf van der Maat ziet geen bedreiging in de vestiging van de autobedrijven in Purmerend. ‘Het is inderdaad een mooie plek waar de bedrijven zich willen vestigen. Maar wij zien dit niet als een bedreiging. Er komen hier nu al weinig klanten vanuit Purmerend, waar wij ook een vestiging hebben, of van nog verder. Consumenten lijken altijd naar het zuiden te trekken. Consumenten uit Hoorn trekken bijvoorbeeld wel naar Amsterdam, maar niet naar Enkhuizen.’

Ook Frans Appel denkt niet dat de vestiging een bedreiging vormt voor autobedrijven in West-Friesland. ‘Op dit moment zijn we ook in Zwaag met zijn allen vlakbij elkaar gevestigd. Dit willen we ook langs de A7 bereiken, maar dan alleen met dealers uit het hogere segment.’

Frans denkt dat het hele autolandschap sowieso aan het veranderen is. ‘De consument koopt gemiddeld een keer in de drie à vier jaar een auto.  De consument is hierom best bereid om hiervoor naar een centrale goed bereikbare plek te gaan om zich te oriënteren. Daarom denk ik dat het aantal showrooms in Nederland uiteindelijk zal teruglopen. Uiteraard zullen de vestigingen wel blijven bestaan voor reparatie en onderhoudswerkzaamheden.’