Na menig voorafgaand overleg heeft de HOC met ondernemers en wethouders bij elkaar gezeten op het gemeentehuis. Er is gesproken over de parkeerproblematiek op de Nieuwe Steen in Hoorn en de omliggende omgeving. Het voormalige hockeycomplex is de beoogde plek voor een Integraal Kind en Expertise Centrum (IKEC) en nieuw te bouwen appartementen. Als de ontwikkelingsplannen doorgang krijgen, komen er parkeerplaatsen te vervallen. Dit aantal ligt inclusief foutparkeren op negentig plaatsen.

In de zomer van 2019 werden belanghebbenden middels een brief vanuit gemeente Hoorn op de hoogte gesteld van de plannen en het feit dat het parkeerterrein verdwijnt. Robert van Wessel is directeur/eigenaar van Brandjes & Van Wessel en is met zijn kantoor gevestigd aan de Nieuwe Steen. ‘Ik wist niet wat ik zag op het moment dat ik de brief in handen kreeg! Dit kan niet waar zijn, dacht ik bij mezelf. Op piekdagen is het terrein van de oude hockeyvelden overvol en wemelt het er ook nog eens van de foutparkeerders. Er heerst in dit gebied dus een enorme parkeerdruk. Ik heb het bestuur van de Hoornse Ondernemers Compagnie vervolgens aangeschreven met het verzoek om actie te ondernemen. Dat heeft geresulteerd in een aantal meetings met verschillende ambtenaren van gemeente Hoorn en een bijeenkomst met wethouders Helling en Bashara, om het probleem de kop in te drukken. Ook het kernteam dat we hebben gevormd met de HOC en een aantal ondernemers en bewoners, was bij die meetings aanwezig.’

Garantie op compensatie

Pieter Plas is als voorzitter van de HOC bij de gesprekken aanwezig geweest. ‘De belangen wijken sterk uiteen. Op het moment dat men het eenzijdig schrijven ontving, ontstond er paniek. Als HOC hebben wij gezegd: laten wij op z’n minst een signaal afgeven bij de gemeente en het aansturen op een dialoog. Want op een locatie waar al sprake is van parkeerproblematiek, wordt ondernemers gemeld dat parkeerplaatsen die iedere dag bezet zijn, komen te vervallen. Daar gaat men logischerwijs last van krijgen. Met elkaar om de tafel gaan, biedt de beste manier om tot een oplossing te komen. Ik ben van mening dat de dialoog meestal op een goede manier is gevoerd. Bij een aantal gesprekken voerden emoties de boventoon. Ook is er een moment geweest waarop we het noodzakelijk vonden om de gemeente er nogmaals op te wijzen, dat je aan beide kanten water bij de wijn moet doen. Dit leidde tot het gesprek met de wethouders. Samir Bashara heeft de garantie gegeven dat er negentig parkeerplaatsen worden gecompenseerd.’ Dit houdt in dat er in absolute zin dertig plaatsen worden gecompenseerd met parkeergelegenheid in de voorgenomen plannen. Dertig plaatsen worden gecompenseerd door het mobiliteitsbeleid van de gemeente Hoorn onder haar medewerkers. En tenslotte worden dertig plaatsen gecompenseerd door het mobiliteitsbeleid van de Omring.   

Overbevolking van auto’s

De dialoog heeft onderaan de streep resultaat opgeleverd. Pieter Plas: ‘Met de toezeggingen van de gemeente is het probleem van het wegvallen van die bewuste parkeerplaatsen opgelost. Enerzijds kunnen we dus spreken van een bescheiden succes.’ Maar gedurende de gesprekken bleek eens te meer dat het probleem veel groter is. Robert van Wessel: ‘We hebben meerdere parkeeronderzoeken gezien. Een van de uitkomsten toont dat er naast de casus van de hockeyvelden, überhaupt een probleem is op de Nieuwe Steen. Er is een overbevolking van auto’s. Daarop heeft de gemeente “dubbel parkeren” geopperd. Als gebruikers zouden we volgens hen onderling plaatsen kunnen uitwisselen. ’s Avonds parkeren particulieren op een plek van de bedrijven en mensen die overdag komen werken, gebruiken een particuliere parkeerplaats. Daar moet een ingewikkeld plan aan ten grondslag liggen met een ongelooflijke hoeveelheid discipline. Want dan zou het kunnen zijn dat een deeltijdwerker op de plek staat geparkeerd waar ik elke maand huur voor betaal. Andersom sta ik misschien op de plek van een bewoner die dan moet omrijden om te parkeren. Beide onacceptabel! Volgens de gemeente is het dubbel parkeren echter goed mogelijk en is het in andere gemeentes bewezen effectief. Wij zijn daar absoluut geen voorstander van. Een aantal ondernemers heeft zelfs aangegeven dat men erop kan wachten tot er slagbomen komen.’ 

In juli 2020 heeft een laatste gesprek plaatsgevonden. ‘Om precies te zijn met een nieuwe verkeersdeskundige van een infrabureau. We zijn in afwachting van het adviesrapport. Hoe dan ook is de situatie zorgelijk en dit is de reden dat we graag aangesloten blijven bij de vervolg overleggen tussen de belanghebbenden in dit gebied’, aldus Pieter Plas.

Politieke discussie

Ook Samir Bashara beaamt dat er sprake is van een ambivalente stand van zaken. ‘De kwestie is nog niet afgerond en politiek gezien is er nog de nodige discussie. We zijn er gewoon nog niet en er is nog geen uitkomst waarop we hadden gehoopt. Ik vind dat de rol die de HOC in dit verhaal heeft gespeeld een constructieve is. Zij heeft immers een gepercipieerd probleem geadresseerd en is in de grondhouding een gesprek aangegaan om tot een oplossing te komen. Maar die goede bijdrage ten spijt, is er vanuit de omgeving nog steeds weerstand tegen de plannen van het IKEC en het appartementencomplex. Daarom is het ook sterk de vraag of die in hun huidige vorm voortgezet kunnen worden. Kortom: er staat nog geen punt achter het verhaal.’ Binnenkort valt het definitieve besluit of het stadhuis van de Nieuwe Steen verhuist naar de Poort van Hoorn. Een besluit dat tevens van invloed is op de parkeerproblematiek. Wat zijn de gevolgen als het stadhuis niet verhuist? ‘Die gevolgen zijn heel groot, want de parkeervraag blijft bestaan. Gaat het stadhuis naar een nieuwe locatie, dan ben je daar in één klap vanaf. Daar komt bij dat de Nieuwe Steen de unieke kans tot herontwikkeling krijgt. Zo ontstaat er ruimte voor woningen, terwijl de parkeerdruk alleen maar daalt. Redenen waarom wij als college duidelijk voorstander zijn van de verplaatsing van het stadhuis.’