Het was even helemaal stil, toen spreker Xander Koppelmans vertelde wat de hack van zijn bedrijf hem heeft gekost. Het hoogte- en tegelijkertijd dieptepunt van deze editie van Koppie Doen! bij Van Straalen De Vries in Zwaag. Uiteindelijk draait het natuurlijk om de les die ondernemers uit het verhaal van Xander kunnen trekken: bereid je voor op cybercriminaliteit. Een indrukwekkende rode draad.

De zaal zat helemaal vol met 125 ondernemers die waren afgereisd naar Zwaag. Gastheer Van Straalen De Vries zorgde voor een warm ontvangst en had meteen een belangrijke rol in het openingswoord van WBG-voorzitter Hans-Peter Baars. Hij praatte iedereen bij over de stand van zaken rondom het viaduct van de A7 bij Purmerend, waar Rijkswaterstaat in 2024 spoedwerkzaamheden gaat verrichten. Als belangrijke verkeersader vanuit Westfriesland richting de Randstad, is de A7 vooral voor de transport en logistiek onmisbaar. Directeur Rober de Vries is dan ook steeds nauw betrokken geweest bij de overleggen rondom dit onderwerp. Dit haalde hij nog aan in zijn eigen presentatie over het bedrijf, waarin hij ook vertelde over de minder goede periodes die hij heeft gehad als ondernemer. Erwin Keizer lichtte tot slot de duurzaamheidsambities en -uitdagingen toe van VSDV, dat duidelijk een voortrekkersrol speelt in het vergoenen van de transport- en logistieksector.

Bereid je voor op cybercrime

Vervolgens nam ondernemer Xander Koppelmans het woord. Als directeur van een gezond reclamebureau kreeg hij een aantal jaar geleden te maken met een hack. Zijn volledige bedrijf werd digitaal van de kaart geveegd. Een mega strop met enorme gevolgen, zowel financieel als persoonlijk. Zijn belangrijkste boodschap voor alle ondernemers in de zaal was: bereid je voor. Daarvoor moet je je focussen op 7 basisdingen: maak een plan voor wanneer je te maken krijgt met cybercrimi naliteit, gebruik moeilijke wachtwoorden, gebruik 2 factor authenticatie, zorg voor offline back-ups, voer tijdig updates uit, investeer in antivirus- en firewall software, sluit een goede verzekering af én werk aan gedrag en bewustwording binnen het bedrijf. Want: 60% van de succesvol gehackte ondernemingen vraagt binnen 2 jaar zijn faillissement aan. En: bijna niemand ontkomt aan cybercriminaliteit.

Napraten en netwerken Voorzitter Evert Lassche van de OCW sloot het officiële gedeelte van de avond af, waarbij hij ook Jan Rosier van CyberVeilig Hans-Peter Baars Westfriesland nog even aan het woord liet. Jan vertelde nog even kort over het belangrijke werk van de organisatie én hij deed de ondernemers een aanbod, waarmee ze meer inzicht krijgen in hun eigen situatie en de stappen die ze moeten zetten om veilig online te (blijven) werken. Tijdens de netwerkborrel achteraf werd nog lang nagepraat. Met volle koppies naar huis én aan de slag met je eigen digitale veiligheid.